Квітень 2010
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ГОЛОВНА СТОРІНКА
 
АРХІТЕКТУРА
Дослідження
Реставрація
Публіцистика
Архітектори
 
МИСТЕЦТВО
Дослідження
Публіцистика
Митці
 
ІСТОРІЯ
Дослідження
Публіцистика
Історичні постаті
Геральдика
 
ЗАКОНОДАВСТВО
Закони
Міжнародні документи
 Підзаконні акти
укази і розпорядження
Президента України
постанови Верховної
Ради України
постанови Кабінету
Міністрів України
акти Мінкультури
акти інших органів
 
КРАЄЗНАВСТВО
Заповідники
Регіони
 
РЕЄСТРИ
 
 
 
 
 
 законодавство / підзаконні акти / постанови Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 2002 р. N 1123
Київ

Про затвердження Комплексної програми
збереження пам'яток Державного історико-культурного
заповідника "Гетьманська столиця" і розвитку
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури смт Батурина


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Комплексну програму збереження пам'яток Державного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури смт Батурина (далі - Комплексна програма), що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству культури і мистецтв, Державному комітетові з будівництва та архітектури, Чернігівській обласній державній адміністрації під час розроблення проектів Державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2003-2009 роки передбачати кошти на фінансування заходів Комплексної програми.

3. Чернігівській обласній та Бахмацькій районній державним адміністраціям передбачати під час розроблення проектів відповідних бюджетів на 2003-2009 роки видатки на здійснення заходів Комплексної програми, а також залучати для цієї мети кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Установити, що замовником Комплексної програми є Чернігівська обласна державна адміністрація.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28  
 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 р. N 1123

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
збереження пам'яток Державного
історико-культурного заповідника
"Гетьманська столиця" і розвитку
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури смт Батурина


Загальні положення

Заснований на початку XVII століття, Батурин відіграв значну роль в історії України. У 1669-1708 та 1750-1764 роках Батурин був резиденцією гетьманів Лівобережної України, з ним пов'язана діяльність таких визначних політичних лідерів часів Гетьманщини, як Д. Многогрішний, І. Самойлович, І. Мазепа, П. Орлик, К. Розумовський.

Батурин став еталонною пам'яткою археології козацької доби, культурний шар якої за ступенем насиченості та інформативності не має собі рівних в Україні.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 878 ( 878-2001-п ) "Про затвердження Списку історичних населених місць України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1402) Батурин включено до Списку історичних населених місць України.

Батуринський комплекс пам'яток має пріоритетне значення для формування історичної свідомості Українського народу в процесі становлення і розвитку української держави.

На території Державного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця", утвореного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 1993 р. N 445 ( 445-93-п ) "Про державний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" (ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 240), сьогодні нараховується 42 об'єкти культурної спадщини, серед яких 6 є пам'ятками архітектури (у тому числі 4 - національного значення), 24 - пам'ятками археології та 12 - пам'ятками історії місцевого значення.

Серед найцінніших пам'яток палац К. Розумовського, споруджений за проектом всесвітньо відомого архітектора Ч. Камерона, будинок Генерального суду (пізніше - будинок генерального судді В. Кочубея) з парком, Воскресенська церква-усипальниця К. Розумовського, об'єкти Батуринського Миколо-Крупицького монастиря, а також комплекс пам'яток археології.

Водночас більшість пам'яток потребують проведення невідкладних реставраційно-ремонтних робіт.

У смт Батурині відсутні каналізаційні і газові мережі, у незадовільному технічному стані перебувають мережі водопостачання, шляхове господарство, об'єкти соціальної сфери.

Запобігти подальшому руйнуванню об'єктів культурної спадщини, суттєво поліпшити стан забудови і упорядкування історичної частини смт Батурина, зберегти унікальний історичний ареал, створити сучасну соціальну та інженерно-транспортну інфраструктуру можливо лише за умови вжиття невідкладних заходів, передбачених Комплексною програмою, яка розроблена на період 2003-2005 років і на перспективу до 2009 року.

Мета та основні завдання Комплексної програми

Метою Комплексної програми є збереження пам'яток Державного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" і розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури смт Батурина.

Основними завданнями Комплексної програми є:

проведення наукових досліджень, робіт з консервації, реставрації та музеєфікації пам'яток заповідника;

запобігання негативному впливу на пам'ятки екологічних процесів;

упорядкування і озеленення селища;

створення сучасних об'єктів соціальної сфери, поліпшення технічного стану інженерних споруд і мереж, шляхового господарства для забезпечення належного рівня проживання і обслуговування мешканців селища і туристів.

Основні напрями виконання
Комплексної програми

Роботи з виконання Комплексної програми провадитимуться за такими основними напрямами:

проведення археологічних, історико-містобудівних, екологічних, інженерно-геологічних досліджень, обстеження інженерно-транспортної інфраструктури, вивчення технічного стану будинків і споруд;

коригування генерального плану розвитку селища, розроблення генерального плану розвитку Державного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" та проектно-кошторисної документації на консервацію, реставрацію, реабілітацію і музеєфікацію пам'яток;

розроблення проектно-кошторисної документації, здійснення ремонту та спорудження об'єктів систем водопостачання, газопостачання, каналізації, шляхового господарства;

проведення реставраційно-ремонтних робіт з реабілітації пам'яток архітектури і містобудування.

Для організаційного забезпечення реалізації Комплексної програми і контролю за ходом її виконанням передбачається утворити координаційно-наглядову раду.

Основними функціями координаційно-наглядової ради повинні бути:

організація фінансового забезпечення реалізації Комплексної програми;

контроль за виконанням Комплексної програми;

внесення у разі потреби змін і доповнень до програми з питань, що належать до компетенції місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

забезпечення взаємодії підприємств, установ та організацій смт Батурина з центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Рішення координаційно-наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для підприємств, установ та організацій, залучених до виконання Комплексної програми.

Етапи виконання та фінансове забезпечення
Комплексної програми

Виконання Комплексної програми передбачено здійснити у два етапи.

На першому етапі (2003-2005 роки) передбачається виготовлення реставраційної проектно-кошторисної документації, проведення археологічних досліджень, коригування генерального плану розвитку смт Батурина, розроблення генерального плану розвитку Державного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця", проведення реставраційно-ремонтних, проектних і будівельних робіт на об'єктах соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, робіт з упорядкування і озеленення територій, природоохоронних заходів загальною вартістю 14165 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету - 9710 тис. гривень.

На другому етапі (2006-2009 роки) передбачається уточнення обсягів, робіт і коштів, спрямованих на виконання Комплексної програми.

Загальний прогнозований обсяг фінансування Комплексної програми становить 38447 тис. гривень згідно з додатком до Програми.

Додаток до Комплексної програми
( ПРОГНОЗОВАНІ ДЖЕРЕЛА фінансування Комплексної програми)