Квітень 2010
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ГОЛОВНА СТОРІНКА
 
АРХІТЕКТУРА
Дослідження
Реставрація
Публіцистика
Архітектори
 
МИСТЕЦТВО
Дослідження
Публіцистика
Митці
 
ІСТОРІЯ
Дослідження
Публіцистика
Історичні постаті
Геральдика
 
ЗАКОНОДАВСТВО
Закони
Міжнародні документи
 Підзаконні акти
укази і розпорядження
Президента України
постанови Верховної
Ради України
постанови Кабінету
Міністрів України
акти Мінкультури
акти інших органів
 
КРАЄЗНАВСТВО
Заповідники
Регіони
 
РЕЄСТРИ
 
 
 
 
 
 законодавство / підзаконні акти / постанови Кабінету Міністрів України


Постанова від 9 вересня 2002 р. № 1330
"Про затвердження Комплексної програми паспортизації
об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки"

З метою проведення державної реєстрації об'єктів культурної спадщини Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Комплексну програму паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки (далі - Програма), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити регіональні програми паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки з урахуванням завдань, передбачених Програмою.

3. Видатки на здійснення заходів, передбачених Програмою, провадити у межах асигнувань, що виділятимуться органам виконавчої влади у державному та місцевих бюджетах на 2003-2010 роки.

4. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покласти на Міністерство культури і мистецтв.

Прем'єр-міністр України А.Кінах

Інд. 28

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 р. N 1330

Комплексна програма паспортизації об'єктів
культурної спадщини на 2003-2010 роки

Загальні положення

Одним з основних завдань державної політики у сфері охорони культурної спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію та державну реєстрацію.

В Україні під охороною держави перебуває майже 140 тис. об'єктів культурної спадщини, які відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" підлягають реєстрації шляхом занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2372) не допускається занесення об'єкта до цього Реєстру без облікової документації. Основним обліковим документом є паспорт об'єкта культурної спадщини (далі - паспорт).

Однак форма існуючих паспортів, запроваджена у 1972 році, має ряд недоліків (дещо загальними є опис об'єктів культурної спадщини, дані щодо їх історично-хронологічних та ціннісних характеристик, відсутні відомості про сучасний стан об'єктів, земельні та майнові відносини, недостатні наукові характеристики), що ускладнює пошук необхідної інформації про об'єкт культурної спадщини.

Нині підвищилися вимоги до інформації про об'єкт культурної спадщини, необхідної для оперативного реагування на загрозу об'єкту під час будівництва, проведення меліоративних, дорожніх, земляних робіт у зонах його охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць. У зв'язку з цим виникла потреба у проведенні паспортизації об'єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних), яка дасть змогу збільшити обсяг даних про об'єкти, запровадити електронну форму збереження інформації про них, яка відповідає вимогам міжнародних конвенцій про охорону культурної спадщини щодо доступності інформації про об'єкти культурної спадщини.

Паспорт повинен містити історичні дані про об'єкт культурної спадщини, відомості про його стан, функціональне використання, роль у навколишньому природному середовищі, територію, а також про ландшафт, результати попередньої оцінки його антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності, про основні археологічні, іконографічні, архівні та бібліографічні матеріали, наявність науково-проектної документації, місце її зберігання та зони охорони.Орієнтовний розрахунок вартості запровадження електронних паспортів об'єктів культурної спадщини зазначений у додатку.

Мета та завдання

Метою Програми є удосконалення ведення обліку об'єктів культурної спадщини, забезпечення їх державної реєстрації.

Основними завданнями Програми є:

проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об'єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних) шляхом складення електронних паспортів за єдиною формою;

розроблення та ведення електронної бази даних паспортів;

забезпечення повноти та доступності інформації про об'єкти культурної спадщини:

інформаційне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, що виділятимуться органам виконавчої влади у державному та місцевих бюджетах на 2003-2010 роки з урахуванням завдань, передбачених Програмою.

Обсяг фінансування Програми становить 183459,5 тис. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 8593,2 тис. гривень.

З метою удосконалення ведення обліку об'єктів культурної спадщини передбачається здійснити протягом 2003-2010 років такі заходи:Захід Відповідальні виконавці Термін фінансування, рік Орієнтовний обсяг фінансування, тис.гривень
державний бюджет місцевий бюджет
1. Розроблення і впровадження електронної бази даних паспортів об'єктів культурної спадщини Мінкультури 2003 202,2  
2004 82,5  
2005 82,5  
2006 82,5  
2007 82,5  
2008 82,5  
2009 82,5  
2010 82,4  
Разом 779,6  
2. Проведення паспортизації об'єктів культурної спадщини національного значення (археологічних, історичних, монументального мистецтва) Мінкультури,
Держбуд
2003 365,8  
2004 182,9  
2005 182,9  
Разом 731,6  
3. Проведення паспортизації об'єктів культурної спадщини національного значення (архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних) Мінкультури,
Держбуд
2003 1172,3  
2004 844,5  
2005 844,2  
2006 844,2  
2007 844,2  
2008 844,2  
2009 844,2  
2010 844,2  
Разом 7082  
4. Проведення паспортизації об'єктів культурної спадщини місцевого значення (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2003   23475,8
2004   21627,2
2005   21627,2
2006   21627,2
2007   21627,2
2008   21627,2
2009   21627,2
2010   21627,3
Разом   174866,3
Усього 8593,2 174866,3Додаток до Комплексної програми паспортизації
об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки

Орієнтовний розрахунок вартості запровадження
електронних паспортів об'єктів культурної спадщини
(за регіонами)


A - історичні, монументального мистецтва
B археології
C архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтні
D історичні, монументального мистецтва
E археології
F архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтні
V вартість


1 Автономна Республіка Крим
2 Вінницька
3 Волинська
4 Дніпропетровська
5 Донецька
6 Житомирська
7 Закарпатська
8 Запорізька
9 Івано-Франківська
10 Київська
11 Кіровоградська
12 Луганська
13 Львівська
14 Миколаївська
15 Одеська
16 Полтавська
17 Рівненська
18 Сумська
19 Тернопільська
20 Харківська
21 Херсонська
22 Хмельницька
23 Черкаська
24 Чернівецька
25 Чернігівська
26 м. Київ
27 м. Севастополь  Кількість
об'єктів
Об'єкти культурної спадщини національного значення, (одиниць) Об'єкти культурної спадщини місцевого значення, (одиниць)
A V B V C V D V E V F V
вартість
паспорта
вартість
паспорта
вартість
паспорта
вартість
паспорта
вартість
паспорта
вартість
паспорта
1,11 1,31 2 1,11 1,31 2
  10279 9 9,99 21 27,51 193 386 3906 4335,66 5601 7337,31 549 1098
Область:
1 3935 7 7,77 15 19,65 167 334 1929 2141,19 1344 1760,64 473 946
2 3701 4 4,44 16 20,96 200 400 1921 2132,31 1265 1657,15 295 590
3 11945 5 5,55 18 23,58 35 70 4126 4579,86 7444 9751,64 317 634
4 5776 3 3,33 11 14,41 13 26 2117 2349,87 3569 4675,39 63 126
5 3530 5 5,55 12 15,72 64 128 2374 2635,14 813 10653 262 524
6 2098 2 2,22 12 15,72 137 274 1278 1418,58 610 799,1 59 118
7 4018 1 1,11 8 10,48 5 10 1451 1610,61 2530 3314,3 23 46
8 3991 3 3,33 10 13,1 149 298 1052 1167,72 1480 1938,8 1297 2594
9 4089 3 3,33 18 23,58 91 182 2290 2541,9 1570 2056,7 117 234
10 3101 - - 15 19,65 17 34 1359 1508,49 1338 1752,78 372 744
11 3582 1 1,11 12 15,72 25 50 1427 1583,97 1803 2361,93 314 628
12 11880 8 8,88 15 19,65 794 1588 1064 11814 7362 9644,22 2637 5274
13 4999 3 3,33 26 346 14 28 1769 1963,59 3058 4005,98 129 258
14 5636 6 6,66 14 18,34 72 144 2314 2568,54 1690 2213,9 1540 3080
15 7544 13 14,43 10 13,1 62 124 3795 4212,45 3523 4615,13 141 282
16 3349 - - 20 26,2 109 218 1818 2017,98 1159 1518,29 243 486
17 3315 3 3,33 17 22,27 127 254 1954 2168,94 826 10826 388 776
18 4259 1 1,11 6 7,86 180 360 1937 21507 1000 13100 1135 2270
19 8412 14 15,54 14 18,34 73 146 2882 31992 4703 6160,93 726 1452
20 5910 3 3,33 25 32,75 32 64 2404 2668,44 3370 4414,7 76 152
21 3167 2 2,22 15 19,65 230 460 2335 2591,85 474 620,94 111 222
22 8048 4 4,44 16 20,96 56 112 1931 2143,41 5915 7748,65 126 252
23 1983 2 2,22 18 23,58 112 224 607 673,77 577 755,87 667 1334
24 5248 9 9,99 30 39,3 171 342 2500 2775 2470 3235,7 68 136
25 2701 32 35,52 25 32,75 390 780 1853 2056,83 72 94,32 329 658
26 1791 11 12,21 9 11,79 23 46 1230 1365,3 279 365,49 239 478
27 138287 154 170,94 428 560,68 3541 7082 55623 61741,53 65845 86256,95 12696 25392
Загальна вартість 181204,1