Квітень 2010
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ГОЛОВНА СТОРІНКА
 
АРХІТЕКТУРА
Дослідження
Реставрація
Публіцистика
Архітектори
 
МИСТЕЦТВО
Дослідження
Публіцистика
Митці
 
ІСТОРІЯ
Дослідження
Публіцистика
Історичні постаті
Геральдика
 
ЗАКОНОДАВСТВО
Закони
Міжнародні документи
 Підзаконні акти
укази і розпорядження
Президента України
постанови Верховної
Ради України
постанови Кабінету
Міністрів України
акти Мінкультури
акти інших органів
 
КРАЄЗНАВСТВО
Заповідники
Регіони
 
РЕЄСТРИ
 
 
 
 
 
 законодавство / підзаконні акти / постанови Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 2 червня 2004 р. N 721
Київ

Про затвердження Комплексної програми
розвитку історико-архітектурного комплексу
"Резиденція Богдана Хмельницького"
на 2004-2010 роки

На виконання розпорядження Президента України від 3 листопада 2003 р. N 357 ( 357/2003-рп ) "Про заходи щодо створення історико-архітектурного комплексу "Резиденція Богдана Хмельницького" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Комплексну програму розвитку історико-архітектурного комплексу "Резиденція Богдана Хмельницького" на 2004-2010 роки (далі - Комплексна програма), що додається.

2. Взяти до відома, що видатки, пов'язані з виконанням Комплексної програми, здійснюються у межах бюджетних призначень, установлених Міністерству культури і мистецтв у державному бюджеті на відповідний рік, та за рахунок коштів місцевих бюджетів.

3. Черкаській обласній державній адміністрації разом з Міністерством транспорту та Державною туристичною адміністрацією розробити і затвердити заходи щодо реконструкції та будівництва автомобільних доріг Новоселиця - Суботів, Медведівка - Головківка, а також включення до туристських маршрутів об'єктів історико-архітектурного комплексу "Резиденція Богдана Хмельницького" Національного історико-культурного заповідника "Чигирин".

4. Визначити Міністерство культури і мистецтв замовником Комплексної програми.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28  
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2004 р. N 721

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
розвитку історико-архітектурного комплексу
"Резиденція Богдана Хмельницького"
на 2004-2010 роки


Загальні положення

Заснований у першій половині XVI століття на кордоні Польсько-Литовської держави з Диким Полем, Чигирин відіграв значну роль в історії України. У 1592 році після отримання містом Магдебурзького права розпочалося будівництво Чигиринського замку.

У 1657-1676 роках Чигирин був резиденцією гетьманів України Хмельницького Ю., Виговського І., Тетері П., Дорошенка П.

Найвищого рівня розвитку Чигирин досяг у 1648-1657 роках, коли він був гетьманською резиденцією Богдана Хмельницького.

З урахуванням значення міста та його пам'яток для історії та культури України у 1989 році створено Чигиринський державний історико-культурний заповідник, якому Указом Президента України від 23 вересня 1995 р. N 864 ( 864/95 ) надано статус національного.

З метою дослідження та відтворення унікальної пам'ятки історії українського державотворення - гетьманської резиденції Богдана Хмельницького у складі Національного історико-культурного заповідника "Чигирин" створено відділ "Історико-архітектурний комплекс "Резиденція Богдана Хмельницького".

На території, де повинна бути відтворена резиденція Богдана Хмельницького, частково збереглися оборонні стіни Чигиринського замку, бастіон Дорошенка та фундамент церкви Св. Петра і Павла у м. Чигирині, залишки кам'яниці Хмельницьких у с. Суботові.

Мета та основні завдання

Метою Комплексної програми є відтворення гетьманської резиденції, що забезпечить збереження та популяризацію унікального історико-культурного середовища, пов'язаного з ім'ям Богдана Хмельницького, сприятиме використанню культурного надбання для розвитку національної самосвідомості, патріотичного виховання молоді, активізації вітчизняного та міжнародного туризму.

Основними завданнями є:

проведення наукових досліджень, робіт з консервації, реставрації та музеєфікації пам'яток Національного історико-культурного заповідника "Чигирин";

науково обґрунтоване реставраційне відтворення об'єктів історико-архітектурного комплексу "Резиденція Богдана Хмельницького";

забезпечення підтримки належного технічного та експозиційного стану пам'яток заповідника;

створення сучасної інфраструктури для забезпечення належного рівня обслуговування туристів.

Основні напрями виконання Комплексної програми

Комплексна програма виконуватиметься за такими основними напрямами:

проведення історико-архівних, археологічних, історико-архітектурних, інженерно-геологічних досліджень;

поліпшення технічного стану споруд, реконструкція інженерних мереж заповідника;

проведення консерваційних, реставраційних та реставраційно-відновних робіт;

створення умов для належного збереження та музеєфікації нерухомих об'єктів культурної спадщини, регенерації історичного середовища;

пристосування реставрованих та відтворених об'єктів для музейно-експозиційних, рекреаційних та Інших функцій;

упорядкування і озеленення території заповідника.

Етапи виконання та фінансове забезпечення
Комплексної програми

Заходи, визначені у додатку до Комплексної програми, здійснюватимуться у два етапи:

перший (2004-2005 роки) - вивчення технічного стану пам'яток, проведення археологічних, історико-архівних, інженерно-геологічних досліджень, розроблення відповідної проектно-кошторисної документації, завершення робіт з реставрації пам'яток археології у м. Чигирині та с. Суботові, підготовка їх для експозиції, пошук та збирання рухомих об'єктів, пов'язаних з діяльністю Богдана Хмельницького та добою Гетьманщини (в тому числі за кордоном), для створення музейних експозицій у реставрованих та відтворених об'єктах, проведення невідкладних ремонтно-реставраційних, будівельних робіт на інженерних мережах заповідника та робіт з благоустрою його території загальною вартістю 7580 тис. гривень;

другий (2006-2010 роки) - продовження та уточнення обсягів розпочатих робіт, а також коштів, спрямованих на виконання Комплексної програми.

Загальний прогнозний обсяг фінансування Комплексної програми становить 30 950 тис. гривень.

 


Додаток
до Комплексної програми

ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ ТА ПРОГНОЗНІ ДЖЕРЕЛА
фінансування заходів Комплексної програми

  (тис. гривень)
Захід Строк
вико-
нання
Орієнтовний
обсяг
фінан-
сування
За роками Від-
пові-
дальні
за
вико-
нання
2004 2005 2006-2010
всьо-
го
у тому
числі
з
держ-
бюдже-
ту
всьо-
го
у тому
числі
з
держ-
бюдже-
ту
(1344-15)
всьо-
го
у тому
числі
з
держ-
бюдже-
ту
всьо-
го
у тому
числі
з
держ-
бюдже-
ту
1 Проведення
археологічних,
історико-
архівних
досліджень
2004-
2007
250 250 50 50 100 100 100 100 Мін-
куль-
тури
2 Реставраційне
відтворення
об'єктів
історико-
архітектурного
комплексу
"Резиденція
Богдана
Хмельницького"
2004-
2008
10000 10000 210 210 2790 2790 7000 7000 -"-
  у тому числі
розроблення
науково-
проектної
документації
2004-
2005
600 600 210 210 390 390 - - -"-
3 Виконання
робіт з
реконструкції
інженерних
мереж,
благоустрою,
реабілітації,
озеленення
території
комплексу
"Резиденція
Богдана
Хмельницького",
Замкової
гори,
регенерації
історичної
забудови
м. Чигирина
2004-
2010
2000 2000 90 90 310 310 1600 1600 -"-
4 Реставраційне
відтворення
оборонних стін
Чигиринського
замку, бастіону
Дорошенка з
впорядкуванням
прилеглої
території
Замкової гори
2004-
2008
1000 1000 280 280 420 420 300 300 -"-
  у тому числі
розроблення
науково-
проектної
документації
2004-
2005
150 150 35 35 115 115 - - -"-
5 Реставраційне
відтворення
церкви Св. Петра
і Павла та
консервація її
автентичних
залишків
2005-
2010
3500 3500 - - 100 100 3400 3400 -"-
  у тому числі
розроблення
науково-
проектної
документації
2005-
2007
250 250 - - 100 100 150 150 -"-
6 Реставраційне
відтворення
комплексу
будівель
Посольської
вулиці у
м. Чигирині
2005-
2010
6000 6000 - - 200 200 5800 5800 -"-
  у тому числі
розроблення
науково-
проектної
документації
2005-
2006
400 400 - - 200 200 200 200 -"-
7 Реконструкція
будівлі "Будинок
книги" у
м. Чигирині з
метою створення
музейно-
виставкового
центру
заповідника
2005-
2010
1500 1500 - - 80 80 1420 1420 -"-
  у тому числі
коригування та
розроблення
проектно-
кошторисної
документації
2005-
2006
200 200 - - 80 80 120 120 -"-
8 Будівництво
та реконструкція
інженерних мереж
центральної
частини
м. Чигирина
2005-
2010
2500 - - - 500 - 2000 - Черка-
ська
обл-
держ-
адміні-
страція
9 Благоустрій
головних вулиць
центральної
частини
м. Чигирина
-"- 1500 - - - 500 - 1000 - -"-
10 Відселення
мешканців
приватних
будинків з
території
заповідника
в установ-
леному
законодав-
ством
порядку
2005-
2006
1500 - - - 900 - 600 - -"-
11 Капітальний
ремонт
комплексу
Присутніх
місць та
каплиці
Святої
Покрови у
м. Чигирині
2004-
2005
800 800 100 100 700 700 - - Мін-
куль-
тури
12 Консервація
та
музеєфікація
автентичних
залишків
кам'яниці
Хмельницьких
у с. Суботові
2004-
2006
400 400 70 70 180 180 150 150 -"-
Разом 30950 25450 800 800 6780 4880 23370 19770