Квітень 2010
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ГОЛОВНА СТОРІНКА
 
АРХІТЕКТУРА
Дослідження
Реставрація
Публіцистика
Архітектори
 
МИСТЕЦТВО
Дослідження
Публіцистика
Митці
 
ІСТОРІЯ
Дослідження
Публіцистика
Історичні постаті
Геральдика
 
ЗАКОНОДАВСТВО
Закони
Міжнародні документи
 Підзаконні акти
укази і розпорядження
Президента України
постанови Верховної
Ради України
постанови Кабінету
Міністрів України
акти Мінкультури
акти інших органів
 
КРАЄЗНАВСТВО
Заповідники
Регіони
 
РЕЄСТРИ
 
 
 
 
 
 законодавство / підзаконні акти / постанови Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 30 серпня 2005 р. N 373-р
Київ

Про схвалення Концепції Державної програми
розвитку Національного заповідника "Хортиця"
на 2006-2010 роки


1. Схвалити Концепцію Державної програми розвитку Національного заповідника "Хортиця" на 2006-2010 роки, що додається.

2. Визначити замовником Державної програми розвитку Національного заповідника "Хортиця" на 2006-2010 роки Міністерство культури і туризму.

Міністерству культури і туризму розробити проект Програми та подати його у місячний строк Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28  
 


СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2005 р. N 373-р

КОНЦЕПЦІЯ
Державної програми розвитку
Національного заповідника "Хортиця"
на 2006-2010 роки


I. Загальні положення

З давніх часів Хортиця набула значення духовного, державного і політичного символу Українського народу. Саме на Хортиці збирались давньоруські князі, щоб об'єднавшись боротися із своїми ворогами. Острів Хортиця став колискою українського козацтва, оплотом запорозьких вольностей та уособленням національного духу.

Національний заповідник "Хортиця", розташований на острові та прилеглих до нього територіях, займає площу 2386,86 гектара. На острові завдовжки 12 і завширшки 2,5 кілометра розміщено комплекс із 70 унікальних пам'яток історії та археології, що охоплюють період від мезоліту до наших днів, з них 36 пам'яток пов'язано з історією запорозького козацтва.

На території заповідника знаходиться державний геологічний заказник "Дніпровські пороги" загальною площею 1383 гектари, який належить до природно-заповідного фонду України.

Унікальною особливістю є те, що на острові представлені ландшафти всіх географічних зон України - від степової до гірської. З 1052 видів вищих рослин 657 належать до дикорослих аборигенів, 11 з них занесено до Червоної книги України, 41 - реліктові та ендемічні рослини.

Музейний фонд заповідника становить майже 34 тис. одиниць зберігання. Це археологічні колекції, предмети декоративно-ужиткового мистецтва, скульптури, кераміки, вироби з дерева, металу, скла, кістки, шкіри тощо.

Інтенсивна господарська експлуатація території, геологічні та гідрологічні процеси, ерозія ґрунтів, деструктивний техногенний вплив призвели до загрози втрати історико-культурних і природних об'єктів, зумовили необхідність проведення комплексу заходів, пов'язаних із збереженням, належним утриманням та використанням об'єктів заповідника. Відсутність розвинутої туристичної інфраструктури негативно позначається на загальній інформаційній та експозиційній значущості всього історико-культурного потенціалу Національного заповідника "Хортиця".

Державна програма розвитку Національного заповідника "Хортиця" на 2006-2010 роки (далі - Програма) повинна передбачати збереження унікальних пам'яток заповідника, зокрема пам'яток Музейного фонду України, відродження історичних ландшафтів, природних комплексів, рослинності та тваринного світу, упорядження території заповідника, створення умов для відродження і розвитку патріотичних, історичних традицій запорозького козацтва туристичної інфраструктури, що можливе лише шляхом вжиття невідкладних дієвих заходів та державної підтримки.

2. Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні умов для забезпечення розвитку одного з унікальних духовних та історико-культурних центрів країни - Національного заповідника "Хортиця", ширшої популяризації його значення як в Україні, так і за її межами, активізації вітчизняного та міжнародного туризму.

3. Шляхи розвитку заповідника

Найбільш прийнятним є комплексний підхід, що передбачає вжиття необхідних заходів, пов'язаних із збереженням історико-культурних і природних об'єктів заповідника, їх належним утриманням та використанням.

Подальший розвиток заповідника здійснюватиметься шляхом проведення наукових досліджень, виконання робіт з консервації, музеєфікації об'єктів культурної спадщини та облаштування пам'ятних місць, популяризації культурної спадщини, створення у межах заповідника рекреаційних зон для забезпечення відпочинку та обслуговування відвідувачів.

4. Напрями виконання Програми

Виконання Програми передбачається здійснювати за такими основними напрямами:

проведення археологічних, екологічних та інших наукових досліджень;

розроблення режиму збереження і порядку використання пам'яток заповідника, його зон охорони;

виготовлення науково-проектної документації, виконання робіт з реставрації, консервації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини заповідника;

створення умов для регенерації традиційного характеру середовища, відтворення ландшафтів, збереження природних комплексів державного геологічного заказника "Дніпровські пороги";

впровадження сучасних систем обліку фондових колекцій, забезпечення виконання заходів з їх консервації та реставрації, створення нових експозицій;

створення належних умов для експонування об'єктів культурної спадщини заповідника;

ремонт приміщень музею, розміщеного на території заповідника;

розвиток туристичної інфраструктури та відродження традицій запорозького козацтва.

5. Етапи виконання Програми

На першому етапі (2006-2008 роки) передбачається забезпечити:

проведення археологічних, екологічних та інших наукових досліджень;

складення облікової документації на щойно виявлені об'єкти та включення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

виготовлення науково-проектної документації, виконання робіт з консервації, реабілітації та музеєфікації об'єктів, відтворення ландшафтів, збереження природних комплексів державного геологічного заказника "Дніпровські пороги";

здійснення комплексу заходів з вивчення, обліку, збереження, реставрації музейних предметів та колекцій; створення нових експозицій тавиставок на базі фондових колекцій заповідника; ремонту та переобладнання музейних приміщень;

відродження історичних, патріотичних та культурних традицій запорозького козацтва;

виділення рекреаційних зон для відпочинку та обслуговування відвідувачів і вирішення інших завдань, визначених генеральним планом Національного заповідника "Хортиця".

На другому етапі (2009-2010 роки) передбачається забезпечити коригування науково-проектної документації, уточнення обсягів фінансування робіт, пов'язаних з виконанням Програми.

6. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення

Фінансування робіт, пов'язаних з виконанням Програми, планується здійснювати в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік Міністерству культури і туризму у Державному бюджеті України на збереження історико-культурної спадщини, а також за рахунок благодійних внесків, добровільних пожертв та інших джерел.

Орієнтовна вартість робіт становить близько 90 млн. гривень. У 2006 році обсяги капітальних видатків дорівнюватимуть близько 5 млн. гривень для проведення наукових досліджень, виконання робіт з реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини, створення нових експозицій, належних умов для відпочинку та обслуговування відвідувачів. На першому етапі обсяги фінансування робіт уточнюватимуться. Видатки визначатимуться щороку з урахуванням реальних можливостей державного бюджету.

7. Очікувані результати

Виконання Програми сприятиме:

формуванню усвідомлення історичної значущості о. Хортиці як духовного, державного і політичного символу української нації;

патріотичному вихованню молоді на героїчних традиціях запорозького козацтва;

активізації процесу дослідження, консервації, реставрації, музеєфікації, належного збереження об'єктів культурної спадщини та включення їх до туристичних маршрутів;

усуненню чи мінімізації містобудівних, техногенних та екологічних факторів, що негативно впливають на стан збереження об'єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду;

відтворенню традиційного середовища та ландшафтів о. Хортиці;

підвищенню ефективності використання комплексів пам'яток заповідника з метою популяризації національної історико-культурної спадщини;

активізації розвитку туризму, зокрема міжнародного, як одного з основних джерел залучення інвестицій.