Квітень 2010
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ГОЛОВНА СТОРІНКА
 
АРХІТЕКТУРА
Дослідження
Реставрація
Публіцистика
Архітектори
 
МИСТЕЦТВО
Дослідження
Публіцистика
Митці
 
ІСТОРІЯ
Дослідження
Публіцистика
Історичні постаті
Геральдика
 
ЗАКОНОДАВСТВО
Закони
Міжнародні документи
 Підзаконні акти
укази і розпорядження
Президента України
постанови Верховної
Ради України
постанови Кабінету
Міністрів України
акти Мінкультури
акти інших органів
 
КРАЄЗНАВСТВО
Заповідники
Регіони
 
РЕЄСТРИ
 
 
 
 
 
 законодавство / підзаконні акти / постанови Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 липня 2000 р. N 1146
Київ

Про затвердження типових положень про управління містобудування
та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської,
відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві,
відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1446
( 1446-2002-п ) від 26.09.2002 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Типове положення про управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації;
Типове положення про управління містобудування та архітектури Київської та Севастопольської міської державної адміністрації;
Типове положення про відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві державної адміністрації;
Типове положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації;
Типове положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної у місті Севастополі державної адміністрації.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 267 ( 267-96-п ) "Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської і Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної, відділ містобудування і архітектури районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації" (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 240).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 21  


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2000 р. N 1146
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління містобудування та архітектури
обласної державної адміністрації


1. Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної держадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові цієї адміністрації та Держбуду.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-вр ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Держбуду, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, а також положенням про управління.
3. Основними завданнями управління є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області;
аналіз стану містобудування на території області, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду;
забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до обласної держадміністрації пропозиції з цих питань;
2) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку області та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до обласної держадміністрації;
3) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;
4) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до обласної держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;
5) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;
6) розробляє регіональні правила забудови населених пунктів (крім міст обласного підпорядкування) та подає їх до обласної держадміністрації;
7) організовує розроблення містобудівної документації для районів та населених пунктів на території області (крім міст обласного підпорядкування) і проведення її експертизи;
8) здійснює попередній розгляд містобудівної документації для районів та населених пунктів на території області і готує висновки щодо її затвердження;
9) розглядає проекти найважливіших об'єктів архітектури, а також тих, що фінансуються за рахунок державного бюджету;
10) забезпечує ведення обліку та в межах своїх повноважень охорону, контроль за реставрацією та використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;
11) погоджує архітектурно-планувальні завдання на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
12) здійснює в установленому законодавством порядку:
ліцензування будівельної діяльності;
державний архітектурно-будівельний контроль;
13) бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об'єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні;
14) координує виконання на території області науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування (крім міст обласного підпорядкування);
15) організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок в натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва (крім міст обласного підпорядкування);
16) організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території області, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів у населених пунктах (крім міст обласного підпорядкування);
17) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведенні грошової оцінки земель населених пунктів на території області (крім міст обласного підпорядкування);
18) вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд (крім міст обласного підпорядкування);
19) створює і веде архів містобудівної документації, а також документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю і матеріалів містобудівного кадастру (крім міст обласного підпорядкування);
20) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів (крім міст обласного підпорядкування);
21) розглядає інвестиційні містобудівні програми, бізнес-плани розвитку окремих підприємств і територій (крім міст обласного підпорядкування), готує висновки з цих питань для обласної та районних держадміністрацій;
22) сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;
23) координує діяльність відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних держадміністрацій, здійснює методичне і нормативне забезпечення їх роботи;
24) контролює у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-вр );
25) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;
26) інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку області, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує громадське обговорення із зазначених питань;
27) координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;
28) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
29) виконує інші функції відповідно до законодавства.
5. Управління має право:
скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.
6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.
7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної держадміністрації за погодженням з Держбудом.
Начальник управління за посадою є головним архітектором області.
Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної держадміністрації за поданням начальника управління та погодженням з Держбудом. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1446 ( 1446-2002-п ) від 26.09.2002 )
8. Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою обласної держадміністрації за виконання покладених на управління завдань;
затверджує положення про структурні підрозділи управління, розподіляє обов'язки між заступниками начальника управління, керівниками структурних підрозділів управління та визначає ступінь їх відповідальності;
подає на затвердження голові обласної держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на розвиток містобудування та архітектури і утримання апарату управління, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
призначає на посади і звільняє з посад працівників управління;
погоджує призначення на посади і звільнення з посад начальників відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних держадміністрацій;
має право скасовувати накази начальників відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних держадміністрацій, що суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого рівня, бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються компетенції управління.
9. Накази начальника управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Держбуду, можуть бути скасовані головою обласної держадміністрації, Держбудом.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників (за посадою), інших відповідальних працівників управління.
До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, виконавчих органів місцевих рад, інших установ та організацій.
Склад колегії затверджується головою обласної держадміністрації за поданням начальника управління.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.
11. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури, а також (у разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань при управлінні утворюється архітектурно-містобудівна рада, можуть утворюватися науково-технічна і художня ради.
Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду ( z0807-99 ), затвердженого Держбудом.
Склад рад і положення про них затверджуються головою обласної держадміністрації за поданням начальника управління.
12. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної держадміністрації в межах виділених асигнувань.
13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2000 р. N 1146
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління містобудування та архітектури
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

1. Головне управління містобудування та архітектури Київської міської, управління містобудування та архітектури Севастопольської міської державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом відповідної держадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові цієї адміністрації та Держбуду.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-вр ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Держбуду, розпорядженнями голови Київської та Севастопольської міської держадміністрації, а також положенням про управління.
3. Основними завданнями управління є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міст Києва та Севастополя;
аналіз стану містобудування, організація розроблення, проведення експертизи, подання на затвердження в установленому порядку генерального плану міст Києва та Севастополя, іншої містобудівної документації;
координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міст Києва та Севастополя, поліпшення їх архітектурного вигляду;
забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, правил забудови міст Києва та Севастополя, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до Київської та Севастопольської міської держадміністрації пропозиції з цих питань;
2) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міст Києва та Севастополя та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до Київської та Севастопольської міської держадміністрації;
3) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території міст Києва та Севастополя;
4) розглядає пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення території, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до Київської та Севастопольської міської держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;
5) розглядає пропозиції щодо встановлення та зміни межі міст Києва та Севастополя і готує висновки щодо її затвердження в установленому законодавством порядку;
6) розробляє правила забудови міст Києва та Севастополя та подає їх до Київської та Севастопольської міської держадміністрації для подальшого затвердження в установленому законодавством порядку;
7) надає замовникам архітектурно-планувальні завдання, інші вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, готує дозволи на проведення цих робіт;
8) погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції;
9) організовує розроблення та проведення експертизи містобудівної документації для території міст Києва та Севастополя, інших населених пунктів, що знаходяться в межах міста Севастополя, готує висновки щодо її затвердження;
10) розробляє пропозиції та готує висновки щодо розміщення і будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об'єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;
11) надає рекомендації щодо стадійності проектування, доцільності розроблення ескізних проектів, застосування індивідуальних проектів будинків і споруд, їх поверховості, оздоблення, необхідності внесення змін до цих проектів;
12) забезпечує в межах своїх повноважень охорону та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів, а у місті Севастополі забезпечує також ведення їх обліку;
13) бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об'єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні;
14) здійснює в установленому законодавством порядку ліцензування будівельної діяльності, а у місті Севастополі також державний архітектурно-будівельний контроль;
15) вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;
16) координує виконання на території міст Києва та Севастополя науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;
17) організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;
18) організовує ведення містобудівного кадастру міст Києва та Севастополя, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;
19) сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;
20) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель міст Києва та Севастополя та прилеглих до міста територій, визначених для містобудівних потреб, проведенні грошової оцінки земель;
21) розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції та бізнес-плани розвитку окремих підприємств і територій, готує висновки з цих питань для Київської та Севастопольської міської держадміністрації та замовників і подає їх до Київської та Севастопольської міської держадміністрації;
22) створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру, а у місті Севастополі також документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;
23) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
24) здійснює методичне і нормативне забезпечення діяльності відділів містобудування та архітектури районних у місті Києві, відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних у місті Севастополі держадміністрацій;
25) інформує через засоби масової інформації населення про містобудівні програми розвитку міст Києва та Севастополя, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;
26) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;
27) координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;
28) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
29) виконує інші функції відповідно до законодавства.
5. Управління має право:
скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Київської та Севастопольської міської держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Київської та Севастопольської міської держадміністрації, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт,
які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.
6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Київської та Севастопольської міської держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.
7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Держбудом.
Начальник управління за посадою є головним архітектором міста Києва та Севастополя.
Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням начальника управління та погодженням з Держбудом. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1446 (1446-2002-п) від 26.09.2002 )
8. Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою Київської та Севастопольської міської держадміністрації за виконання покладених на управління завдань;
затверджує положення про структурні підрозділи управління, розподіляє обов'язки між заступниками начальника управління, керівниками цих структурних підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності;
подає на затвердження голові Київської та Севастопольської міської держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на розвиток містобудування та архітектури і утримання апарату управління, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
призначає на посади і звільняє з посад працівників управління;
погоджує призначення і звільнення з посад завідуючих відділами містобудування та архітектури районних у місті Києві, відділами містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних у місті Севастополі держадміністрацій;
у межах своїх повноважень координує діяльність відділів містобудування та архітектури районних у місті Києві, відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних у місті Севастополі держадміністрацій, здійснює контроль за їх діяльністю;
має право скасовувати накази завідуючих відділами містобудування та архітектури районних у місті Києві, відділами містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних у місті Севастополі держадміністрацій, що суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого рівня, бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються компетенції управління.
9. Накази начальника управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, наказам Держбуду можуть бути скасовані головою Київської та Севастопольської міської держадміністрації, Держбудом.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління (за посадою), інших відповідальних працівників управління.
До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Київської та Севастопольської міської держадміністрації, інших установ та організацій. Склад колегії затверджується головою Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням начальника управління. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.
11. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури, а також (у разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань, при управлінні утворюється архітектурно-містобудівна рада, можуть утворюватися науково-технічна і художня ради.
Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду ( z0807-99 ), затвердженого Держбудом.
Склад рад і положення про них затверджуються головою Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням начальника управління.
12. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Київської та Севастопольської міської держадміністрації в межах виділених асигнувань.
13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2000 р. N 1146
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ містобудування та архітектури
районної у місті Києві державної адміністрації

1. Відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві державної адміністрації (далі - відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові цієї адміністрації, Головному управлінню містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації (далі - Головкиївархітектура).
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-вр ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Держбуду, розпорядженнями голів Київської міської держадміністрації, районної у місті Києві держадміністрації, наказами начальника Головкиївархітектури, а також положенням про відділ.
3. Основними завданнями відділу є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;
аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи, забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівної документації для території району;
координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку території району, поліпшення його архітектурного вигляду;
забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста Києва, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
забезпечення в межах своїх повноважень охорони пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування і архітектури, подає до районної у місті Києві держадміністрації пропозиції з цих питань;
2) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної у місті Києві держадміністрації;
3) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;
4) погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції;
5) розглядає пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до Головкиївархітектури та районної у місті Києві держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;
6) розробляє і подає до Головкиївархітектури і районної у місті Києві держадміністрації пропозиції щодо розміщення і будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
7) розглядає проекти конкретних об'єктів архітектури і подає висновки щодо їх затвердження до Головкиївархітектури;
8) здійснює в межах своїх повноважень охорону пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;
9) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведенні грошової оцінки земель на території району;
10) координує виконання на території району науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;
11) веде облік забезпеченості містобудівною документацією території району;
12) сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження;
13) інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;
14) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
15) виконує інші функції відповідно до законодавства.
5. Відділ має право:
залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної у місті Києві держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної у місті Києві держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної у місті Києві держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.
7. Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної у місті Києві держадміністрації за погодженням з начальником Головкиївархітектури.
Завідуючий відділом за посадою є головним архітектором району.
8. Завідуючий відділом:
здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної у місті Києві держадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;
затверджує положення про структурні підрозділи відділу, розподіляє обов'язки між заступниками завідуючого відділом, керівниками структурних підрозділів відділу та визначає ступінь їх відповідальності;
подає на затвердження голові районної у місті Києві держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у бюджеті району на розвиток містобудування та архітектури і утримання апарату відділу, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу.
9. Накази завідуючого відділом, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Держбуду, можуть бути скасовані головою районної у місті Києві держадміністрації, начальником Головкиївархітектури.
10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної у місті Києві держадміністрації.
11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2000 р. N 1146
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства
районної державної адміністрації

1. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (далі - відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові цієї адміністрації, управлінню містобудування та архітектури, управлінню житлово-комунального господарства обласної держадміністрації.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-вр ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Держбуду, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами начальників управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації, а також положенням про відділ.
3. Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;
аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;
забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.
4. Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району;
забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення;
підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.
5. У сфері містобудування та архітектури відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає районній держадміністрації пропозиції з цих питань;
2) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної держадміністрації;
3) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;
4) веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
5) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;
6) розробляє і подає виконавчим органам сільських, селищних, міських (крім міст обласного підпорядкування) рад пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об'єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;
7) координує на території району виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;
8) організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та архітектури обласної держадміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;
проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг;
здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;
9) надає архітектурно-планувальні завдання, інші вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, готує дозволи на проведення цих робіт;
10) погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;
11) здійснює в установленому законодавством порядку державний архітектурно-будівельний контроль;
12) здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;
13) надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;
14) вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;
15) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
16) організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;
17) створює і веде архів містобудівної документації, документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, матеріалів містобудівного кадастру;
18) інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;
19) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
20) контролює діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-вр ), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
21) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведення грошової оцінки земель населених пунктів на території району;
22) сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;
23) координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;
24) виконує інші функції відповідно до законодавства.
6. У сфері житлово-комунального господарства відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;
2) координує роботу, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;
3) розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства району в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;
4) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства незалежно від форми власності;
5) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;
6) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку;
7) розробляє пропозиції до проектів місцевих програм приватизації підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;
8) сприяє прискоренню передачі об'єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;
9) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;
10) здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;
11) вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території району.
7. Відділ має право:
скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.
8. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.
9. Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням з начальниками управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації.
Завідуючий відділом за посадою є головним архітектором району.
10. Завідуючий відділом:
здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної держадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;
затверджує положення про структурні підрозділи відділу, розподіляє обов'язки між заступниками завідуючого відділом, керівниками структурних підрозділів відділу та визначає ступінь їх відповідальності;
подає на затвердження голові районної держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті на розвиток містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства і утримання апарату відділу, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу;
має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції.
11. Накази завідуючого відділом, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Держбуду, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, начальниками управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації.
12. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури або (в разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада.
Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду ( z0807-99 ), затвердженого Держбудом.
Склад ради та положення про неї затверджується головою районної держадміністрації за поданням завідуючого відділом.
13. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної держадміністрації.
14. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2000 р. N 1146
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства
районної у місті Севастополі державної адміністрації

1. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної у місті Севастополі державної адміністрації (далі - відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові цієї адміністрації, управлінню містобудування та архітектури, управлінню житлово-комунального та водного господарства Севастопольської міської держадміністрації.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-вр ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Держбуду, розпорядженнями голів Севастопольської міської держадміністрації, районної у місті Севастополі держадміністрації, наказами начальників управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального та водного господарства Севастопольської міської держадміністрації, а також положенням про відділ.
3. Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;
аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівної документації для території району та населених пунктів, що знаходяться в його межах;
координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови території району та населених пунктів, що знаходяться в його межах, поліпшення їх архітектурного вигляду;
забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста Севастополя, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.
4. Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району;
забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення;
підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.
5. У сфері містобудування та архітектури відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до районної у місті Севастополі держадміністрації пропозиції з цих питань;
2) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної у місті Севастополі держадміністрації;
3) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;
4) погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції;
5) розглядає пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє і подає до управління містобудування та архітектури Севастопольської міської держадміністрації та районної у місті Севастополі держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;
6) розробляє і подає до управління містобудування та архітектури Севастопольської міської держадміністрації і районної у місті Севастополі держадміністрації пропозиції щодо розміщення і будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
7) розглядає проекти конкретних об'єктів архітектури і подає висновки щодо їх затвердження до управління містобудування та архітектури Севастопольської міської держадміністрації;
8) здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;
9) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведенні грошової оцінки земель на території району та населених пунктів, що знаходяться в його межах;
10) координує виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування, що здійснюються на території району;
11) веде облік забезпеченості містобудівною документацією території району та населених пунктів, що знаходяться в його межах;
12) сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження;
13) інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;
14) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
15) виконує інші функції відповідно до законодавства.
6. У сфері житлово-комунального господарства відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;
2) координує роботу, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;
3) розробляє систему заходів для забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;
4) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства незалежно від форми власності;
5) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;
6) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх зміни в установленому законодавством порядку;
7) розробляє пропозиції до проектів місцевих програм приватизації підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;
8) сприяє прискоренню передачі об'єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;
9) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів району;
10) здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;
11) сприяє реалізації заходів щодо поліпшення умов охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території району.
7. Відділ має право:
залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної у місті Севастополі держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної у місті Севастополі держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи й інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
8. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної у місті Севастополі держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.
9. Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної у місті Севастополі держадміністрації за погодженням з начальниками управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального та водного господарства Севастопольської міської держадміністрації.
Завідуючий відділом за посадою є головним архітектором району.
10. Завідуючий відділом:
здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної у місті Севастополі держадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;
затверджує положення про структурні підрозділи відділу, розподіляє обов'язки між заступниками завідуючого відділом, керівниками структурних підрозділів відділу та визначає ступінь їх відповідальності;
подає на затвердження голові районної у місті Севастополі держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у бюджеті району на розвиток містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства і утримання апарату відділу, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу.
11. Накази завідуючого відділом, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Держбуду, можуть бути скасовані головою районної у місті Севастополі держадміністрації, начальниками управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального та водного господарства Севастопольської міської держадміністрації.
12. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної у місті Севастополі державної адміністрації.
13. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.