Квітень 2010
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ГОЛОВНА СТОРІНКА
 
АРХІТЕКТУРА
Дослідження
Реставрація
Публіцистика
Архітектори
 
МИСТЕЦТВО
Дослідження
Публіцистика
Митці
 
ІСТОРІЯ
Дослідження
Публіцистика
Історичні постаті
Геральдика
 
ЗАКОНОДАВСТВО
Закони
Міжнародні документи
 Підзаконні акти
укази і розпорядження
Президента України
постанови Верховної
Ради України
постанови Кабінету
Міністрів України
акти Мінкультури
акти інших органів
 
КРАЄЗНАВСТВО
Заповідники
Регіони
 
РЕЄСТРИ
 
 
 
 
 
 законодавство / підзаконні акти / укази і розпорядження Президента України


РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про забезпечення комплексного розвитку малих міст України

З метою стабілізації розвитку малих міст України, забезпечення їх соціально-економічного та духовного зростання, збереження історико-культурної спадщини:

1. Кабінету Міністрів України:

1) підготувати за участю Асоціації міст України та відповідних органів місцевого самоврядування протягом першого кварталу 2001 року та подати на розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної програми розвитку малих міст України, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

формування системи комплексної державної підтримки розвитку малих міст України, а також створення умов для їх розвитку за рахунок власних фінансових, матеріальних, трудових, природних та інших ресурсів;

забезпечення фінансування заходів, спрямованих на розвиток малих міст, за рахунок різних джерел, утому числі коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених законодавством України;

урізноманітнення видів господарської діяльності існуючих промислових та інших підприємств, які забезпечують зайнятість більшості населення малих міст України та значною мірою впливають на доходну частину місцевих бюджетів, створення на базі цих підприємств нових виробничих комплексів, призначених для виготовлення конкурентоздатної продукції;

зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, розвитку місцевих фінансових систем;

розвитку мікрокредитування малого підприємництва, налагодження ефективних шляхів взаємодії великих підприємств і суб'єктів малого підприємництва;

планування та забудови територій малих міст України з урахуванням ландшафтних, історичних, архітектурних, екологічних та інших особливостей таких міст;

прискорення розвитку ринку земель малих міст України;

забезпечення зайнятості населення, зокрема молоді, передусім, шляхом створення сприятливих умов для самозайнятості, здійснення підприємницької діяльності;

розвитку соціальної інфраструктури, житлово-комунального та готельного, дорожнього господарства та транспортного комплексу;

збереження культурної спадщини, реставрації пам'яток історії та культури, відродження та підтримки розвитку народних художніх промислів і ремесел, розроблення маршрутів туристичних подорожей малими містами України;

забезпечення доступності всіх видів культурних послуг для громадян, які проживають у малих містах України, в тому числі організації надання цих послуг провідними творчими колективами України, широкого проведення у малих містах України виставок відомих творів образотворчого мистецтва;

збереження, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, в тому числі зведення до мінімуму утворення відходів, зокрема, небезпечних, їх утилізації та знешкодження;

2) розглянути можливість створення спеціального фонду підтримки розвитку малих міст, кошти якого повинні надаватися як трансферти міським бюджетам малих міст України;

3) організувати створення і трансляцію циклів теле- і радіопередач, присвячених історії малих міст України;

4) забезпечити підготовку за участю Національної академії наук України на основі сучасних історичних, економічних та інших наукових досліджень і видання енциклопедичного багатотомного зібрання ^Історія міст і сіл України" у новій редакції.


2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним і районним державним адміністраціям при розробленні регіональних програм соціально-економічного розвитку на 2001 та наступні роки передбачати заходи, спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища малих міст України, зокрема: розвиток місцевої промисловості, оновлення технологічної бази виробництва; впровадження екологічно- та ресурсозбалансованого виробництва на промислових та інших підприємствах; підтримку розвитку кредитних спілок;

забезпечення додержання вимог законодавства про працю, зайнятість населення та охорону праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.


Президент України         Л. КУЧМА


м. Київ
19 жовтня 2000 року
№ 327/2000-рп