Квітень 2010
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ГОЛОВНА СТОРІНКА
 
АРХІТЕКТУРА
Дослідження
Реставрація
Публіцистика
Архітектори
 
МИСТЕЦТВО
Дослідження
Публіцистика
Митці
 
ІСТОРІЯ
Дослідження
Публіцистика
Історичні постаті
Геральдика
 
ЗАКОНОДАВСТВО
Закони
Міжнародні документи
 Підзаконні акти
укази і розпорядження
Президента України
постанови Верховної
Ради України
постанови Кабінету
Міністрів України
акти Мінкультури
акти інших органів
 
КРАЄЗНАВСТВО
Заповідники
Регіони
 
РЕЄСТРИ
 
 
 
 
 
 законодавство / підзаконні акти / укази і розпорядження Президента України


УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 1801/2005
Про Положення про Міністерство будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства України

Затвердити Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (додається).
Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 19 серпня 2002 року №723 "Про Положення про Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства";
Указ Президента України від 20 серпня 2002 року № 725 "Про Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури";
пункти 50 і 51 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 280 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України".
Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
19 грудня 2005 року  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 19 грудня 2005 року № 1801/2005


ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства України

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (Мінбуд України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінбуд України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.
Мінбуд України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус).
2. Мінбуд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
Мінбуд України у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України.
Основними завданнями Мінбуду України є:
участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту, а також державної житлової політики;
здійснення управління, міжгалузевої координації діяльності та функціонального регулювання у зазначених сферах;
збереження традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених місць, пам'яток архітектури і містобудування;
проведення реформи житлово-комунального господарства та перетворень у будівництві і промисловості будівельних матеріалів;
технічне регулювання у сферах будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту;
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а також участь у регулюванні діяльності у сфері теплопостачання, крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії.
Мінбуд України відповідно до покладених на нього завдань:
готує пропозиції щодо формування державної політики у сферах будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту, а також державної житлової політики;
бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України і Державної програми економічного та соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
3) забезпечує в межах своїх повноважень розроблення проектів державних та галузевих програм у сферах будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово- комунального господарства та міського електричного транспорту і їх виконання;
здійснює координацію наукових досліджень з питань нормування, стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сферах будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту, погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
забезпечує розроблення державних будівельних норм, затверджує їх та здійснює реєстрацію цих норм;
відповідно до законодавства організовує розроблення, схвалення, перегляд і зміни стандартів, порядків, норм і правил з питань будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства, міського електричного транспорту та затверджує їх відповідно до своїх повноважень;
7) бере відповідно до законодавства участь у розробленні і впровадженні соціальних стандартів та нормативів у визначених сферах;
8) готує пропозиції щодо уповноваження органів із сертифікації на проведення робіт з підтвердження відповідності у сферах будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, житлово- комунального господарства та міського електричного транспорту;
здійснює в межах своїх повноважень координацію науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сферах будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, житлово- комунального господарства та міського електричного транспорту, а також з питань збереження традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, пам'яток архітектури і містобудування;
здійснює відповідно до законодавства заходи щодо реалізації Генеральної схеми планування території України, вживає заходів з підвищення архітектурно-планувального та інженерно-технічного рівня забудови і благоустрою населених пунктів, розвитку їх інженерно-транспортної інфраструктури;
забезпечує розроблення типових регіональних правил забудови та затверджує їх, погоджує регіональні правила забудови Автономної Республіки Крим, областей, організовує проведення експертизи схем планування територій на загальнодержавному та регіональному рівні (крім схем планування територій районів), генеральних планів міст Києва, Севастополя, обласних центрів;
здійснює в межах своїх повноважень нормативно-методичне забезпечення ведення містобудівних кадастрів населених пунктів, проведення технічної інвентаризації нерухомого майна, ритуального обслуговування населення, поводження з побутовими відходами, перевезення пасажирів міським електричним транспортом, здійснення заходів з благоустрою населених пунктів та розвитку квітково-декоративного насінництва та розсадництва;
встановлює відповідно до законодавства порядок визнання результатів випробувань, в тому числі для нових матеріалів, у визначених сферах;
бере участь у здійсненні архітектурно-будівельного контролю, державного контролю за плануванням, забудовою та іншим використанням територій;
організовує роботу з проведення професійної атестації виконавців робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;
визначає методологію проектування об'єктів житлово-цивільного призначення та промислових об'єктів, інженерних споруд, систем інженерного обладнання будинків і споруд, а також реконструкції та пристосування об'єктів для інших цілей, установлює порядок розроблення і затвердження проектної документації на будівництво об'єктів містобудування;
забезпечує створення нормативно-методичної бази з питань проектування, будівництва та експлуатації об'єктів у складних інженерно-геологічних умовах, а також розроблення нових та вдосконалення існуючих методів і засобів інженерного захисту територій, будівель та споруд від впливу небезпечних процесів техногенного та природного характеру;
забезпечує створення, функціонування і розвиток системи інженерно-сейсмометричних спостережень на окремих об'єктах у сейсмічних районах;
19) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань сейсмічного районування, впорядкування промислової забудови та інженерної інфраструктури територій і населених пунктів, а також захисту навколишнього природного середовища під час будівництва;
20) здійснює заходи щодо інженерного захисту територій від небезпечних процесів техногенного та природного характеру, прогнозування і запобігання розвитку таких процесів, забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;
здійснює в межах своєї компетенції науково-технічне та експертно-нормативне супроводження будівельних робіт на об'єкті "Укриття" Чорнобильської АЕС;
забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю за станом обліку, охорони, реставрації предметів і колекцій, які зберігаються в заповідниках, що перебувають в управлінні Міністерства;
бере участь у встановленому порядку в роботі із занесення об'єктів архітектури і містобудування, садово- паркового і монументального мистецтва, а також ландшафтних пам'яток до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;
здійснює відповідно до законодавства контроль за виконанням робіт із дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту і музеєфікації пам'яток архітектури і містобудування;
бере участь у підготовці об'єктів культурної спадщини для занесення до Списку всесвітньої спадщини;
формує нормативну кошторисну базу з питань проектування, будівництва об'єктів, реставрації пам'яток архітектури і містобудування, визначає порядок її застосування;
розробляє та затверджує методики визначення норм споживання житлово-комунальних послуг (крім природного газу та електроенергії), нормативів витрат і втрат ресурсів, що використовуються у житлово- комунальному господарстві та на міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус), вартості утримання та технічного обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту;
28) регулює відповідно до законодавства діяльність суб'єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, бере участь у регулюванні діяльності у сфері теплопостачання;
здійснює заходи щодо підвищення ефективності діяльності з надання послуг у сфері житлово- комунального господарства;
здійснює заходи з енергозбереження у сферах, віднесених до відання Міністерства, в тому числі обладнання житлових будинків засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії;
розробляє методичні рекомендації щодо формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом (трамвай, тролейбус);
32) здійснює моніторинг стану підготовки та проходження опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) за енергоносії, а також рівня оплати населенням, юридичними особами спожитих житлово- комунальних послуг;
33) здійснює контроль за дотриманням учасниками інвестиційної діяльності у будівництві вимог нормативних документів з обчислення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій;
34) готує за дорученням Кабінету Міністрів України експертні висновки щодо технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;
35) забезпечує проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм, проектів будівництва, містобудівної документації;
координує у випадках, передбачених законодавством, діяльність державних будівельних корпорацій;
здійснює реєстрацію та облік трамвайних вагонів і тролейбусів, а також державний контроль за технічним станом об'єктів міського електричного транспорту та забезпеченням безпеки його руху;
здійснює відповідно до законодавства державний контроль у сфері квіткове-декоративного насінництва та розсадництва;
розробляє в межах своєї компетенції загальні вимоги щодо поводження з побутовими відходами;
реалізує в межах своєї компетенції державну політику у сфері благоустрою населених пунктів та в галузі поховання;
забезпечує ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення внутрішнього фінансового контролю та аудиту на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають в його управлінні;
забезпечує ефективне використання бюджетних коштів, виділених Міністерству;
43) здійснює в межах своєї компетенції нормативно-методичне забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також підприємств, установ та організацій, що перебувають в його управлінні;
здійснює заходи щодо розвитку економічної конкуренції у сферах будівництва, містобудування, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту;
здійснює у випадках, передбачених законодавством, ліцензування відповідних видів господарської діяльності;
здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що перебувають в його управлінні;
організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників сфер будівництва, житлово-комунального господарства та міського електричного транспорту, в тому числі з питань охорони праці;
здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом охорони праці на підприємствах, що перебувають в його управлінні;
здійснює добір та формує кадровий резерв Мінбуду України, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня працівників Міністерства;
забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають в його управлінні;
здійснює відповідно до законодавства міжнародне співробітництво з питань, віднесених до його відання;
забезпечує оприлюднення інформації про діяльність Мінбуду України, здійснює заходи щодо налагодження діалогу Міністерства з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до відання Міністерства;
організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність;
погоджує відповідно до законодавства призначення на посади та звільнення з посад:
керівників та заступників керівників державних будівельних корпорацій;
керівників та заступників керівників підзвітних і підконтрольних йому структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
керівників та заступників керівників служби Української інвестиційної експертизи Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, а також галузевих і міжгалузевих служб Української інвестиційної експертизи;
керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус);
розглядає в установленому законодавством порядку пропозиції, заяви і скарги громадян та юридичних осіб;
виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.
Мінбуд України має право:
залучати в установленому порядку спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6. Мінбуд України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями.
Мінбуд України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Мінбуд України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Мінбуду України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.
Рішення Мінбуду України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
Мінбуд України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.
Міністр:
здійснює загальне керівництво Мінбудом України;
забезпечує реалізацію державної політики у визначених сферах діяльності, спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;
несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Мінбуд України завдань;
визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Мінбуду України та шляхи досягнення поставлених цілей;
подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінбуд України;
погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Мінбуду України;
7) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення кандидатур на посади перших заступників та заступників Міністра, порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників Міністра;
8) призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Мінбуду України;
розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Мінбуду України відповідних рангів державних службовців, їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
вносить в установленому законодавством порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Мінбуду України;
підписує акти Мінбуду України;
12) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Мінбуду України урядових органів державного управління та подання про призначення на посади та звільнення з посад їх керівників, затверджує в установленому порядку граничну чисельність працівників зазначених органів, погоджує структуру, штатний розпис, кошторис видатків цих органів;
приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінбуд України;
затверджує програми і плани роботи Мінбуду України;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Міністр має заступників, у тому числі двох перших, яких призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між першими заступниками та заступниками Міністра.
10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінбуду України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра, а також інших керівних працівників Мінбуду України.
У разі потреби до складу колегії Мінбуду України можуть бути включені в установленому порядку інші особи.
Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінбуду України.
11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності Мінбуду України можуть утворюватися науково-технічна, архітектурно-містобудівна і науково-методична ради, інші дорадчі та консультативні органи.
Склад зазначених органів та положення про них затверджує Міністр.
Граничну чисельність працівників Мінбуду України затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінбуду України та положення про його структурні підрозділи затверджує Міністр.
Штатний розпис і кошторис видатків Мінбуду України затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України.
Мінбуд України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Секретаріату Президента України О.РИБАЧУК