Погода [ законодавство ] [ реєстри ] [ краєзнавство ] [ архітектура ] [ історія ] [ мистецтво ]

архітектура / публіцистика

Без коментарів.

Копія


КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ

ВІДДІЛ № 01-7/105 4 жовтня 1962 р

  СЕКРЕТАРЮ ЦК КП УКРАЇНИ
товаришеві СКАБІ А.Д,


  ЗАСТУПНИКОВІ ГОЛОВИ РАДИ М1Н1СТРІВ УРСР
товаришеві ТРОНЬКУ П.Т.

Враховуючи зауваження, викладені в доповідній записці секретаря ЦК КПРС тов. Шелепіна А.І. "Про необхідність більш економічного витрачання коштів на соціально-культурні і інші заходи" "Волинський обком КП України вважає за необхідне провести виключення з списків пам'ятників архітектури переважної більшості споруд, які не мають історичної, архітектурної цінності" на реставрацію і відбудову яких щорічно витрачається величезна сума державних коштів. Так, в 1962 році у Волинській області на відбудову і реставрацію цих об'єктів витрачено 10 тис. крб.

Переважна більшість пам'ятників архітектури на Волині - це церковні будівлі які використовуються різними громадськими організаціями і культурних і громадських цілях, а також як культові споруди. 3 123 таких об'єктів більшість - це монастирі, церкви, костьоли, чернечі келїї, дзвіниці і т.д.

Більшість з них однотипні, будувались в один і той же час, тобто не мають ні історичної, ні архітектурної цінності. Окремі з них являють собою руїни, загрожують обвалом, псують краєвиди міст і сіл області. Так, наприклад, в м.Луцьку по вул.Пугачова знаходяться розвалини колишньої синагоги, по вул.Калініна - дерев'яної кенафи, яка побудована в 1814 році і знаходиться тепер в аварійному стані і ряд інших.

Не дивлячись на неодноразові клопотання виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих і окремих громадських організацій про виключення з списків пам'ятників архітектури переважної більшості споруд, які не мають історичної і архітектурної цінності, Держбуд УРСР не підтримує цього клопотання.

В 1962р. Обласний відділ в справах будівництва і архітектури представив матеріали в Держбуд УРСР на виключення з списку пам'ятників архітектури 73 споруди, більшість яких втратила свою цінність, однак Держбуд не вирішує цього питання.

Волинський обком КП України, виконком обласної Ради депутатів трудящих просить Вас зобов'язати Держбуд УРСР детально переглянути списки пам'ятників архітектури по Волинській області і залишити в ньому лише ті, які дійсно являють собою архітектурну цінність.

Секретар Волинського Обкому
КП України
Голова виконкому обласної Ради депутатів трудящих
Ф.Калита П.Ярощук

Згідно:

_______________

  Додаток

СПИСОК
пам'яткиків архітектури по Волинській області,
якіі потрібно виключити з реєстру пам'ятників


охор.
Місце знаходження пам'ятника архітектури Назва пам'ятників Дата заснування по реєстру Примітки
І.  П а м ' я т н и к и   р е с п у б л і к а н с ь к о г о   з н а ч е н н я
1 2 м.Луцьк, вул.Пугачова Синагога 1629 Споруда зруйнована, загрожує обвалом. Протягом 23-х років ніким не використовується
2 6-3 м.Луцьк, вул.Крупської Келії монастиря єзуїнів 1610 Використовуються міськкомунгоспом
3 6-2 м.Луцьк, вул.Крупської Дзвіниця 1539 Дата заснування ви-кликає сумнів, тому, що форми її заснуван-ня відносяться до ХVІІ-ХІХст. Будова аварійна
В о л о д и м и р - В о л и н с ь к и й   р а й о н
4 32 м.В.-Волинський, вул.Ковельська, №21 Костел 1752 Споруда зруйнована. Дата заснування викликає сумнів
5 35-1 м.В.Волинський, вул.Комсомольська Миколаївська церква 1780 Церква недіюча. Піс-ля заснування знач-но перебудовувалась
6 35-2 м.В.Волинський, вул.Комсомольська Дзвіниця 1798 В аварійному стані. Не використовується і не ремонтується протягом 23 років.
7 33-3 м.В.Волинський, вул.Погранична, 37 Будинок митрополита 1494 Частина приміщення в аварійному стані
8 36-1 м.В.Волинський, вул.Ковельська Костел єзуїтів 1766 В аварійному стані, зруйнований в роки Вітчизняної війни
9 36-2 м.В.Волинський, вул.Ковельська Дзвіниця і мури 1766 Розвалини. Вимагають ремонту
Г о р о х і в с ь к и й   р а й о н
10 20-1 с.Берестечко Троїцький костел 1711 В аварійному стані. Загрожує обвалом.
11 20-2 с.Берестечко Дзвіниця 1711 Вимагає ремонту
12 24 с.Борочиче Миколаївська церква (дерев'яна) ХVІІ ст. Недіюча. Вимагає капітальної відбудови.
13 26 с.Брани Покровська церква (дер.) 1925 Діюча. Вимагає ремонту.
14 28 с.Кутрів Георніївська церква з дзві-ницею (дер.) 1761 Недіюча. Вимагає ремонту.
К а м і н ь - К а ш и р с ь к и й   р а й о н
15 90 с.Качин Успенська церква (дер.) 1589 Недіюча, в 1875 році перебудовувалась, потребує ремонту.
16 15-91 с.Нуйно Преображенська церква (дер.) 1600 Діюча, в 1765-1929 рр. перебудовувалась.
17 94 с.Запруддя Успенська церква (дер.) 1795 Недіюча, в 1928-1929 роках перебудовувалась.
18 95 с.Грудки Михайлвська церква (дер.) 1775 Недіюча. Загрожує обвалом.
К о в е л ь с ь к и й   р а й о н
19 50 с.Голоби В'їздна башня замку ХVІІ ст. Розвалина.
20 51-1 с.Голоби Михайлівський костел 1729 Перебудовувався, потребує ремонту.
21 52-2 с.Голоби Дзвіниця Георгіївської церкви (дер.) ХІХ ст. Потребує ремонту.
22 53 с.Голоби Парк ХVІ ст.  
Л ю б е ш і в с ь к и й   р а й о н
23 119 м.Любешів Костел і монастир Піарів 1684 Зруйнований. Потребує відбудови.
24 120 м.Любешів Костьол і мона-стир Капуцинів ХVІІ ст. Перебудований. Пристосований під майстерні.
Л ю б о м л ь с ь к и й   р а й о н
25 128 с.Машів Варварівська церква (дер.) 1628 Недіюча. Потребує відбудови.
26 129 с.Радехів Успенська церква 1701 Недіюча. Вимагає відбудови.
27 130 с.Штунь Богословська церква 1777 Потребує капітального ремонту.
М а н е в и ц ь к и й   р а й о н
28 132 с.Троянівка Церква Різдва 1772 Діюча. Перебудована в 1879 році, вимагає капітального ремонту.
Н о в о в о л и н с ь к и й   р а й о н
29 70 с.Стара Лишня Миколаївська церква (дер.) 1773 Діюча. В 1871 р. перебудована.
30 85 с.Порицьк Успенська церква (дер.) 1784 Потребує капітального ремонту.
Р а т н і в с ь к и й   р а й о н
31 145 с.Михнівка Стретенська церква (дер.) 1642 Недіюча. В 1720 році перебудована.
32 73 с.Вдомишель Церква Різдва (дер.) 1784 Діюча. Потребує капітального ремонту.
Р о ж и щ е н с ь к и й   р а й о н
33 149 с.Любче Іванівська церква (дер.) 1786 Діюча. В 1896 році перебудовувалась. Вимагає капітального ремонту.
34 150/150 с.Пожарки Степанівська церква (дер.) 1788 Потребує капітального ремонту.
С т а р о ж и ж і в с ь к и й   р а й о н
35 160 с.Мельці Кладбищинська церква 1723 Недіюча. Вимагає ремонту.
Т о р ч и н с ь к и й   р а й о н
36 164 с.Городині Покровська церква (дер.) 1762 Недіюча. В.1885 році перебудовувалась.
37 167 с.Шепель Успенська церква (дер.) 1780 Діюча. Перебудовува-лась в 1878 році.
38 75 с.Затурці Траїцький костел 1642 Вимагає капітального ремонту.
39 78 с.Сирнички Лукінська церква (дер.) 1788 Діюча. Вимагає капітального ремонту.
Т у р і й с ь к и й   р а й о н
40 169 с.Оса Михайлівська церква 1771 Недіюча. В 1887 році і в 1913 р. перебудовувалась.
П у м а н с ь к и й   р а й о н
41 138 с.Олика Петропаівлівський костел 1450 Недіючий. Вимагає капітального ремонту.
42 141-1 с.Злісоче Стретенська церква 1784 Вимагає ремонту.
43 141-2 с.Злісоче Дзвіниця 1806 Вимагає ремонту.
І І .   П а м 'я т н и к и   м і с ц е в о г о   з н а ч е н н я
44 3 м.Луцьк, вул.ім.Калініна Кенаса 1814 Потребує капітально-го ремонту. Викорис-товується під склад паперів друкарнею, яка не має своїх коштів на ремонт.
45 8 м.Луцьк, вул.Пугачова Воздвиженська церква 1887 Перебудована. Дата заснування викликає сумнів.
46 12 м.Луцьк, вул.Пушкіна Жилий будинок ХVІІ Багато разів перебу-довувався. Пристосо-ваний під художню школу.
47 14 м.Луцьк, нижній замок Жилий будинок ХVІІ Перебудований. Належить приватникові.
48 15 м.Луцьк, вул.Герцена Монастир Василіанів 1647 Перебудований, по-требує капітального ремонту. Використо-вується міськкомун-госпом як жилий бу-динок. Дата засну-вання виквикає сумнів.
Л у ц ь к и й   р а й о н
49 16 с.Буків Іванівська церква (дер.) 1767 Не діє. Потребує ка-пітального ремонту.
50 155 с.Несвіч Михайлівська церква (дер.) 1771 Діє. Потребує капі-тального ремонту.
В о л о д и м и р - В о л и н с ь к и й   р а й о н
51 133 с.Овадно Воздвиженська церква (дер.) 1770 Не діє. Потребує ремонту.
52 135 с.Когильно Михайлівська церква (дер.) 1729 Діє. Потребує ремонту.
Г о р о х і в с ь к и й   р а й о н
53 62 с.Ольховка Воздвиженська церква (дер.) 1782 Діє. Потребує ремонту.
54 61 м.Горохів Костьол 1808 В аварійному стані.
55 64 с.Квасів Преображенська церква (дер.) 1765 Діє. Потребує капі-тального ремонту.
56 66 с.Новосілки Преображенська церква (дер.) 1765 Не діє. Потребує ремонту.
57 67 с.охлопів Миколаївська церква 1638 Не діє. Перероблялася.
58 30 с.Ржищев Михайлівська церква (дер.) 1756 Не діє. Перебудована.
59 31 с.Смолява Михайлівська церква (дер.) 1783 Діє. Потребує ремонту.
К а м і н ь - К а ш и р с ь к и й   р а й о н
60 96 с.Осівці Парасківська церква (дер.) 1777 Діє. Потребує ремонту.
61 144 с.Бузаки Церква Різдва (дер.) 1827 Діюча. Перебудована у1956 році.
К о в е л ь с ь к и й   р а й о н
62 102 с.Доротище Успенська церква 1769 Діє. Потребує капі-тального ремонту.
63 103 с.Дроздні Михайлівська церква (дер.) 1710 Діє. Потребує ремонту.
Л о к а ч и н с ь к и й   р а й о н
64 111 с.Бужковичі Богородицька церква (дер.) 1766 Потребує капіталь-ного ремонту.
Л ю б е ш і в с ь к и й   р а й о н
65 122 с.Борки Іосафіївська церква (дер.) 1769 Перебудована у 1876 році.
Л ю б о м л ь с ь к и й   р а й о н
66 117 с.Новосілки Церква Різдва (дер.) 1676 Потребує капіталь-ного ремонту.
Н о в о в о л и н с ь к и й   р а й о н
67 79 с.Колона Воздвиженська церква (дер.) 1779 Недіюча. Перебудовувалась в середині ХІХ сторіччя, в 1931 і в 1928 роках.
68 83 с.Мовни Церква Різдва (дер.) 1713 Не діє. Перебудовувалась в 1873 і 1936 роках
69 46 с.Рогожани Преображенська церква (дер.) 1751 Не діє. В 1885 році перебудовувалась.
Р а т н і в с ь к и й   р а й о н
70 157 с.Велимче Покровська церква (дер.) 1810 Діє. Потребує капі-тального ремонту.
71 71 с.Заболоття Воздвиженська церква (дер.) 1795 Потребує капіталь-ного ремонту.
Р о ж и щ е н с ь к и й   р а й о н
72 152 с.Сокіл Успенська церква (дер.) 1816 Не діє. Перебудовувалась.
Т у р і й с ь к и й   р а й о н
73 136 с.Туропін Воздвиженська церква (дер.) 1777 Не діє. Потребує капі-тального ремонту.Погода [ законодавство ] [ реєстри ] [ краєзнавство ] [ архітектура ] [ історія ] [ мистецтво ]