Січень 2009
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  Погода
 
ІНСТИТУТ
   Діяльність
   Вчена рада
   Видання інституту
   Участь у конференціях
 
ЗАКОНОДАВСТВО
   Закони
     Підзаконні акти:
 
укази і розпорядження Президента України
постанови Верховної Ради України
постанови Кабінету Міністрів України
акти Мінкультури
акти Державної служби
акти інших органів
   Міжнародні документи
   Проекти нормативних актів
 
   ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ
 
   РЕЄСТРИ
 
   ЗАПОВІДНИКИ
 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА:
   Археологія
   Історія
   Монументальне мистецтво
   Архітектура та
   містобудування
   Садово-паркове
   мистецтво
   Ландшафтні
   Наука і техніка
   Краєнавство
 
   ПЕРСОНАЛІЇ
 інститут /діяльність


Дослідження об'єктів науки і техніки

У 2005 р., при відділі Державного реєстру та обліку об'єктів культурної спадщини було створено творчу групу під керівництвом завідувача відділом, канд. архітектури В.П. Ієвлевої, що спеціалізується на дослідженні об'єктів науки і техніки, розміщених в межах України.
Дослідження даних об'єктів включає методологічний та інформаційний аспекти.
Методологічний аспект покликаний створити пакет документів, що мають висвітлювати нормативно - методичні засоби щодо визначення та обліку об'єктів науки і техніки, насамперед класифікаційні характеристики та спеціальні критерії щодо визначення цих об'єктів.
Значення (цінність) пам'яток науки і техніки визначається не тільки їх соціальною значимістю, а також роллю в розвитку конкретної галузі людських знань певного історичного етапу; пов'язане з рівнем розвитку суспільства, включаючи специфіку розвитку науки, зв'язок її з технікою у взаємодії з виробничими силами суспільства.
До інформаційного аспекту належить збір та систематизування значного обсягу інформації щодо означених об'єктів стосовно спеціально розроблених, відповідно загальноприйнятим стандартам систематичних форм, на основі яких буде проводитися формування банку даних об'єктів науки і техніки. Створення банку даних, передусім стосується нерухомих об'єктів науки і техніки, розміщених на території України.
Нерухомі об'єкти науки і техніки, як правило, нетранспортабельні та історично пов'язані з географічним місцем, його ландшафтом та природними умовами (наприклад, гідротехнічні споруди, шахти, видобутки корисних копалин, доменні печі, корпуси наукових інститутів, лабораторій та промислових підприємств, атомні та гідроелектростанції, радіо та телевежі, мости, системи водопостачання та ін.
Першою пропозицією творчої групи відділу Державного реєстру був проект документу "Методичні рекомендації з визначення та обліку нерухомих пам'яток науки і техніки", який розроблено протягом 2005 року. Звіт про цю науково - методичну розробку, на початку 2006 року, направлено на розгляд до Державної служби з охорони культурної спадщини.
Мета цієї роботи:
- термінологічне визначення об'єктів науки і техніки як різновиду об'єктів культурної спадщини, їх принципова відмінність від інших об'єктів культурної спадщини;
- наведення загальної типології та розширеної класифікації об'єктів науки і техніки як об'єктів культурної спадщини;
- наведення основних та додаткових критеріїв щодо визначення культурної цінності об'єктів, розміщених у межах України;
- визначення та обґрунтування хронологічних меж об'єктів спадщини в галузі науки і техніки, які пов'язані з загальним рівнем розвитку виробництва та техніки в Україні, а також з містобудівним розвитком виробничих територій та окремих видів міської інженерної інфраструктури.
Методика дослідження включала узагальнення досвіду вітчизняних та зарубіжних (зокрема російських та польських) розробок щодо термінологічних та класифікаційних визначень нерухомих об'єктів науки і техніки та результатів методичних розробок, виконаних Інститутом природознавства та техніки АН СРСР, проведених у 1980-х рр., а також досліджень в цій галузі Польського Національного Комітету з Консервації Промислової спадщини - філії Міжнародного комітету з Консервації Промислової Спадщини (ТІССІН).
Результати були висвітлені в періодичній науковій пресі та оприлюднені в доповідях на наукових конференціях.
1. Ієвлева В.П. До питання охорони промислово-виробничої спадщини в Україні // Праці центру пам'яткознавства. Вип. 7. - К., 2005. - С.151 - 170.
2. Ієвлева В.П. Класифікація та критерії щодо обліку нерухомої спадщини науки і техніки в Україні / Матеріали 4 - ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії техніки". - К., 2005. - С. 71 - 75.
3. Иевлева В.П. К вопросу об учете и охране объектов науки и техники на территории Автономной Республики Крым. (Доповідь на Ялтинській конференції 30 - 31 березня 2006 р. "Спадщина Причорномор'я").
4. Ієвлева В.П. Досвід охорони промислової спадщини за кордоном (на прикладі Польщі) // Дослідження з історії техніки. Вип. 5. - К.: Політехніка, Екмо, 2005. - С. 162 - 169.
5. Ієвлева В.П. Виявлення та облік пам'яток науки і техніки в Україні // Дослідження з історії техніки. Вип. 7. - К.: Політехніка, Екмо, 2006. (В редакції).
6. Ієвлева В.П. Охорона нерухомої спадщини в сфері науки і техніки. Визначення та класифікація об'єктів спадщини // Праці науково - дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. Вип. 1. - С. 204 - 214.