[ на головну сторінку ] [ законодавство ] [ реєстри ] [ краєзнавство ] [ архітектура ] [ історія ] [ мистецтво ]


   реєстри / Державний реєстр національного культурного надбання

Рівненська область

№ п/п
Найменування памятки
Датування
Місцезнаходження
Охоронний номер та номер у комплексі
м.Рівне
2452 Гiмназiя (мур.) 1839 р. вул.Драгоманова, 19 599 0
2453 Успенська церква (дер.) 1756 р. вул.Шевченка, 113 1486 1
2454 Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
1756 р. вул.Шевченка, 113 1486 2
Б е р е з н і в с ь к и й   р - н
2455 Руїни замку (мур.) 15-16 ст. с.Губкiв 1487 0
2456 Преображенська церква (дер.)
1801 р. с.Маринин 1488 1
2457 Дзвiниця Преображен-
ської церкви (дер.)
1882 р. с.Маринин 1488 2
В о л о д и м и р е ц ь к и й   р - н
2458 Миколаївська церква (мур.) к.18 ст. смт.Стара Рафалiвка 1489 0
Г о щ а н с ь к и й   р - н
смт Гоща
2459 Михайлiвська церква
(мур.)
1632 р. вул.Шевченка 1490 1
2460 Дзвiниця Михайлівської церкви (мур.) 1632 р. вул.Шевченка 1490 2
2461 Успенська церква з
дзвiницею (змiш.)
15-17 ст. с.Дорогобуж 1491 0
2462 Преображенська церква
(дер.)
1730 р. с.Тучин 1492 1
2463 Дзвiниця Преображен-ської церкви (дер.) 1730 р. с.Тучин 1492 2
Д у б н і в с ь к и й   р - н
м.Дубно
2464 Замок князiв Острозь-ких-Любомирських (мур.) 16-18 ст. вул.Шевченка 609 0
2465 Надбрамний корпус
(мур.)
16 ст. вул.Шевченка 609 1
2466 Палац (мур.) 16-18 ст. вул.Шевченка 609 2
2467 Казарма (мур.) 16-18 ст. вул.Шевченка 609 3
2468 Луцька брама (мур.) 15-16 ст. вул.Галицького, 68 610 0
2469 Монастир бернардинцiв (мур.)
1630 р. вул.Галицького, 74 611 0
2470 Костел (мур.) 1630 р. вул.Галицького, 74 611 1
2471 Вежа (мур.) 1630 р. вул.Галицького, 74 611 2
2472 Келiї (мур.) 1630 р. вул.Галицького, 74 1495 3
2473 Монастир кармелiток
(мур.)

1630-1686 рр. вул.Шевченка, 51 1493 0
2474 Костел (мур.) 1630 р. вул.Шевченка, 51 1493 1
2475 Келiї (мур.) 1686 р. вул.Шевченка, 51 1493 2
2476 Юр'ївська церква (дер.) 1709 р. вул.Садова 1494 1
2477 Дзвiниця Юр'ївської
церкви (дер.)
1700 р. вул.Садова 1494 2
2478 Михайлiвська церква
(дер.)
1787 р. с.Мирогоща Перша 1496 1
2479 Дзвiниця Михайлівської
церкви (дер.)
1787 р. с.Мирогоща Перша 1496 2
Д у б р о в и ц ь к и й   р - н
м.Дубровиця
2480 Костел Iоанна Хрестителя (мур.)
1695-1702 рр. вул.Воробинська 1497 0
2481 Церква Рiздва Богородицi (мур.)
1861 р. вул.Воробинська 1498 0
З а р і ч н я н с ь к и й   р - н
2482 Дмитрiвська церква (дер.) 1722 р. с.Серники 1499 1
2483 Дзвiниця Дмитрівської
церкви (дер.)
1722 р. с.Серники 1499 2
З д о л б у н і в с ь к и й   р - н
2484 Комплекс Троїцького мо-настиря-фортецi (мур.) 15-19 ст. с.Дермань 616 0
2485 Надбрамна
башта-дзвiниця (мур.)
с.15 ст. с.Дермань 616 1
2486 Троїцька церква (мур.) п.17 ст.-1849 р. с.Дермань 616 2
2487 Корпус келiй (мур.) 17-19 ст. с.Дермань 616 3
2488 Флiгель з теплою
церквою (мур.)
1821 р. с.Дермань 616 4
2489 Криниця (мур.) 15 ст. с.Дермань 616 5
2490 Оборонний мур (мур.) 15 ст. с.Дермань 616 6
К о р е ц ь к и й   р - н
м.Корець
2491 Замок (мур.) 1550-1780 рр. вул.Б.Хмельницького 1500 0
2492 Костел Св.Антонiя (мур.) 1533-1916 рр. вул.Костельна 601 0
2493 Троїцький монастир (мур.)
17-19 ст. вул.Київська, 56 1500 0
2494 Троїцький собор (мур.) 1620-1880 рр. вул.Київська, 56 1500 1
2495 Корпус келiй (мур.) 1620-1880 рр. вул.Київська, 56 1500 2
2496 Тепла церква Iоанна
Предтечi (мур.)
1890 р. вул.Київська, 56 1500 3
2497 Дзвiниця (мур.) 1905 р. вул.Київська, 56 1500 4
2498 Миколаївська церква (мур.) 1834 р. вул.Б.Хмельницького 1501 0
2499 Келiї монастиря
францисканiв (мур.)
1754-1767 рр. вул.Монастирська 1502 0
с.Великі Межирічі
2500 Костел Св.Антонiя (мур.) 1702-1725 рр.   1503 0
2501 Садиба графiв Стецьких (мур.)
18 ст.   1504 0
2502 Палац (мур.) 1789 р.   1504 1
2503 Флiгелi (мур.) 1789 р.   1504 2
2504 Петропавлiвська церква (дер.)
1733-1848 рр.   1505 0
2505 Покровська церква дер.) 18 ст. с.Свiтанок 1506 0
К о с т о п і л ь с ь к и й   р - н
2506 Покровська церква(дер.) 1768 р. с.Великий Стидин 1507 1
2507 Дзвiниця Покровської
церкви (дер.)
1768 р. с.Великий Стидин 1507 2
2508 Михайлiвська церква
(дер.)
1752 р. с.Тростянець 36-Н 1
2509 Дзвiниця Михайлівської
церкви (дер.)
1752 р. с.Тростянець 36-Н 2
М л и н і в с ь к и й   р - н
смт.Млинів
2510 Флiгель садиби
Корецьких (мур.)
1780 р. вул.I.Франка, 1б 612 0
2511 Покровська церква
(мур.)
1830-1840 рр. вул.Кiрова 1508 1
2512 Дзвiниця Покровської
церкви (мур.)
1830-1840 рр. вул.Кiрова 1508 2
О с т р о з ь к и й   р - н
м.Острог
2513 Замок князiв Острозьких (мур.)
14-19 ст. вул.Замкова, 5 602 0
2514 "Вежа мурована" (мур.) 16 ст. вул.Замкова, 5 602 1
2515 Нова (Кругла) башта (мур.)
16 ст. вул.Замкова, 5 602
2516 Богоявленська церква
(мур.)
1521 р. вул.Замкова, 5 602 3
2517 Надбрамна дзвiниця (мур.)
1905 р. вул.Замкова, 5 155-Р 4
2518 Татарська надбрамна
башта (мур.)
16 ст. вул.Академiчна 603 0
2519 Луцька надбрамна башта (мур.)
16 ст. вул.Папанiна 604 0
2520 Костел Успiння Дiви Марiї (мур.)
15-19 ст. вул.Князiв
Острозьких
1509 0
с.Межиріч
2521 Троїцький монастир-
фортеця (мур.)

15-17 ст.   605 0
2522 Троїцька церква (мур.) 15 ст.   605 1
2523 Корпуси келiй з баштами (мур.) 1606-1610 рр.   605 2
2524 Пiвденно-схiдний корпус (мур.)
1606-1610 рр.   605 3
2525 Надбрамна дзвiниця
(мур.)
1610 р.   605 4
2526 Мури з наріжними баштами ((мур.) 1606-1610 рр.   605 5
2527 Землянi укрiплення
мiста
16 ст.   1510 0
2528 Мiська Заславська
брама (мур.)
16 ст.   1510 1
2529 Пiч (мур.) 17 ст.   1511 0
2530 Михайлiвська церква (дер.)
18 ст. с.Милятин 606 0
2531 Троїцька церква (дер.) 1740 р. с.Михалкiвцi 1512 1
2532 Дзвiниця Троїцької
церкви (дер.)
1740 р. с.Михалкiвцi 1512 2
2533 Руїни замку (мур.) 14 ст. с.Новомалин 1513 0
2534 Церква Косьми i
Дем'яна (дер.)
1782 р. с.Розваж 607 0
2535 Георгiївська церква (дер.) 1743 р. с.Сiянцi 608 0
Р і в н е н с ь к и й   р - н
2536 Миколаївська церква
(мур.)
1740 р. с.Городок 615 1
2537 Дзвiниця Миколаївської
церкви (дер.)
1772 р. с.Городок 1516 2
2538 Церква Св.Юрiя (дер.) 1775 р. с.Грабiв 1517 0
2539 Замок (мур.) 1475 р. смт.Клевань 613 0
2540 Костел Благовiщення
(мур.)
1630 р. смт.Клевань 614 1
2541 Дзвiниця костелу
Благовiщення (мур.)
1630 р. смт.Клевань 614 2
2542 Церква Рiздва Христова (мур.)
1777 р. смт.Клевань 1514 1
2543 Дзвiниця церкви Рiздва Христова (мур.)
1844 р. смт.Клевань 1514 2
2544 Миколаївська церква
(дер.)
18 ст. с.Корнин 1518 1
2545 Дзвiниця Миколаївської
церкви (дер.)
1867 р. с.Корнин 1518 2
2546 Покровська церква(дер.) 1781 р. с.Обарiв 1519 0
2547 Преображенська церква (дер.)
1770 р. смт.Оржiв 1515 0
2548 Костел Св.Лаврентiя (мур.)
1710 р. с.Тайкури 1520 0
2549 Руїни замку (мур.) 15-17 ст. с.Тайкури 1521 0
Р а д и в и л і в с ь к и й   р - н
2550 Церква Рiздва Богородицi (дер.)
18 ст. с.Коритне 1526 0
2551 Покровська церква(дер.) 18 ст. с.Митниця 1527 0
2552 Миколаївська церква (дер.) 1630 р. с.Пляшева 1528 0
2553 Меморiальний комплекс "Козацькi могили" (мур.) 1910-1914 рр. с.Пляшева 1529 0
2554 Георгiївська церква (мур.) 1914 р. с.Пляшева 1529 1
2555 Мур з брамою (мур.) 1914 р. с.Пляшева 1529 2
С а р н е н с ь к и й   р - н
2556 Троїцька церква (дер.) 1725 р. с.Доротичi 1524 0
2557 Церква Рiздва
Богородицi (дер.)
1767 р. с.Ремчицi 1525 0
2558 Землянi вали замку 15-16 ст. смт.Степань 1522 0
2559 Троїцька церква (дер.) 1759 р. смт.Степань 1523 1
2560 Дзвiниця Троїцької церкви (дер.) 1759 р. смт.Степань 1523 2


[ на головну сторінку ] [ законодавство ] [ реєстри ] [ краєзнавство ] [ архітектура ] [ історія ] [ мистецтво ]