Грудень 2008
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

  Погода
 
ІНСТИТУТ
   Діяльність
   Вчена рада
   Видання інституту
   Участь у конференціях
 
ЗАКОНОДАВСТВО
   Закони
     Підзаконні акти:
 
укази і розпорядження Президента України
постанови Верховної Ради України
постанови Кабінету Міністрів України
акти Мінкультури
акти Державної служби
акти інших органів
   Міжнародні документи
   Проекти нормативних актів
 
   ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ
 
   РЕЄСТРИ
 
   ЗАПОВІДНИКИ
 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА:
   Археологія
   Історія
   Монументальне мистецтво
   Архітектура та
   містобудування
   Садово-паркове
   мистецтво
   Ландшафтні
   Наука і техніка
   Краєнавство
 
   ПЕРСОНАЛІЇ
 реєстри / Державний реєстр національного культурного надбання


Полтавська область

№ п/п Найменування памятки Датування Місцезнаходження Охоронний номер та номер у комплексі
м.  П о л т а в а
2390 Ансамбль Круглої
площi
1805-1841 рр.   577 0
2391 Пам'ятник "Слави"
(мур.,мет.)
1805-1811 рр. Жовтневий парк 577 1
2392 Поштамт (мур.) 1869 р. вул.Жовтнева, 35 577 2
2393 Присутственi мiсця (мур.) 1810 р. вул.Жовтнева, 36 577 3
2394 Будинок генерал-губерна-
тора (мур.)
1810 р. вул.Жовтнева, 37 577 4
2395 Кадетський корпус (мур.) 1840 р. вул.Жовтнева, 42 577 5
2396 Дворянське зiбрання (мур.)
1810 р. вул.Жовтнева, 31 577 6
2397 Старогубернаторський
будинок (мур.)
1811 р. вул.Жовтнева, 38 577 7
2398 Вiцегубернаторський
будинок (мур.)
1811 р. вул.Жовтнева, 40 577 8
2399 Спаська церква (зміш.) 1705,1811,
1845 рр.
вул.Жовтнева, 10 578 0
2400 Богадiльня (мур.) 1820 р. вул.Шевченка, 23 579 0
2401 Пожежна команда (мур.)
1811 р. Першотравневий
проспект, 16
580 0
2402 Iнститут шляхетних
дiвчат (мур.)
1832 р. Першотравневий
проспект, 24
581 0
2403 Дзвiниця Успенського
собору (мур.)
1774-1801 рр. Соборна площа, 3 582 0
2404 Здвиженський монастир 17-19 ст. вул.Свердлова, 3 583 0
2405 Здвиженський собор (мур.) 1699-1709 рр. вул.Свердлова, 3 583 1
2406 Дзвiниця (мур.) 1786 р. вул.Свердлова, 3 583 2
2407 Братський корпус (зміш.) 1886 р. вул.Свердлова, 3 583 3
2408 Будинок настоятеля(мур.) 1889 р. вул.Свердлова, 3 583 4
2409 Трапезна церква (мур.) 1886 р. вул.Свердлова, 3 583 5
2410 Господарчий корпус (мур.)
к.19 ст. вул.Свердлова, 3 583 6
2411 Будинок Таранушенка
(мур.)
1838 р. вул.Жовтнева, 14 1472 0
2412 Росiйський селянський
банк (мур.)
1906-1909 рр. вул.Жовтнева, 39 1473 0
2413 Житловий будинок (мур.) п.19 ст. Першотравневий
проспект, 18
1474 0
2414 Будинок губернського
земства (мур.)
1905-1909 рр. пл.Ленiна, 2 1475 0
Г а д я ц ь к и й   р - н
2415 Всiхсвятська церква(мур.) 1836 р. м.Гадяч 584 0
2416 Садибний будинок (мур.) 1807 р. с.Бобрик 585 0
2417 Миколаївська церква (мур.) 1823 р. с.Веприк 586 0
2418 Успенська церква (мур.) 1821 р. с.Веприк 587 0
2419 Покровська церква (мур.) 1907 р. с.Плiшивець 1478 0
Д и к а н ь с ь к и й   р - н
2420 Трiумфальна арка (мур.) 1820 р. смт.Диканька, автотра- са Полтава-Гадяч 589 0
2421 Миколаївська церква
(мур.)
1794 р. смт.Диканька 590 1
2422 Дзвiниця Миколаївської
церкви (мур.)
1810 р. смт.Диканька 590 2
2423 Троїцька церква (мур.) 1780 р. смт.Диканька 591 0
К а р л і в с ь к и й   р - н
2424 Благовiщенська церква
(мур.)
1828 р. с.Федорiвка 1479 0
К о т е л е в с ь к и й   р - н
2425 Троїцька церква (мур.) 1812 р. смт.Котельва 592 0
К р е м е н ч у ц ь к и й   р - н
м.  К р е м е н ч у к
2426 Будинок для спостере-ження за рухом по Дніпру
(мур.)
1809 р. вул.Штабна 1476 0
Л у б е н с ь к и й   р - н
2427 Успенська церква (руїни)
(мур.)
1686 р. с.Лютенька 588 0
2428 Спасо-Преображенський
Мгарський монастир

17-19 ст. с.Мгар 593 0
2429 Спасо-Преображенський
собор (мур.)
1682-1754 рр. с.Мгар 593 1
2430 Дзвiниця (мур.) 1785-1844 рр. с.Мгар 593 2
2431 Будинок настоятеля(мур.) 1786 р. с.Мгар 593 3
2432 Готель (мур.) д.п.19 ст. с.Мгар 593 4
2433 Благовiщенська (тепла)
церква (мур.)
1904 р. с.Мгар 593 5
2434 Успенська церква (дер.) п.19 ст. с.Пiски 1480 0
2435 Воскресенська церква
(мур.)
1805 р. с.Снiтин 1481 0
М и р г о р о д с ь к и й   р - н
2436 Спасо-Преображенська
церква (мур.)
1734 р. с.Великi Сорочинцi 594 0
П и р я т и н с ь к и й   р - н
м.  П и р я т и н
2437 Собор Рiздва Богородицi (мур.)
1781 р. пл.Борцiв Революцiї 595 0
2438 Садиба (мур.) 18-19 ст. с.Березова Рудка 1483 0
2439 Палац (мур.) 18-19 ст. с.Березова Рудка 1483 1
2440 Флiгель (мур.) 18-19 ст. с.Березова Рудка 1483 2
2441 Флiгель (мур.) 18-19 ст. с.Березова Рудка 1483 3
2442 Огорожа з альтанкою
(мур.)
19 ст. с.Березова Рудка 1483 4
2443 Парк 19 ст. с.Березова Рудка 1483 5
П о л т а в с ь к и й   р - н
2444 Садиба (мур.) 18 ст. с.Крутий Берег
(в межах Полтави)
1484 0
2445 Садибний будинок
(мур.)
п.19 ст. с.Крутий Берег
(в межах Полтави)
1484 1
2446 Службовий флiгель
(мур.)
п.19 ст. с.Крутий Берег
(в межах Полтави)
1484 2
Х о р о л ь с ь к и й   р - н
2447 Церква Рiздва (мур.) 1801-1807 рр. с.Вергуни 596 0
2448 Садибний будинок (мур.) 1805 р. с.Вишняки 597 0
2449 Троїцька церква (мур.) 1794-1799 рр. с.Вишняки 598 0
Ч о р н у х и н с ь к и й   р - н
2450 Будинок провіантського
складу (мур.)
п.19 ст. с.Вороньки 1485 0
Ш и ш а ц ь к и й   р - н
2451 Комплекс садиби
М.В.Гоголя (мур.)
19-20 ст. с.Гоголеве 35-Н 0