Вересень 2009
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Погода
 
АРХІТЕКТУРА
Дослідження
Реставрація
Публіцистика
Архітектори
 
МИСТЕЦТВО
Дослідження
Публіцистика
Митці
 
ІСТОРІЯ
Дослідження
Публіцистика
Історичні постаті
Геральдика
 
ЗАКОНОДАВСТВО
Закони
Міжнародні документи
 Підзаконні акти
укази і розпорядження
Президента України
постанови Верховної
Ради України
постанови Кабінету
Міністрів України
акти Мінкультури
акти інших органів
 
КРАЄЗНАВСТВО
Заповідники
Регіони
 
РЕЄСТРИ
 реєстри / Державний реєстр національного культурного надбання


Черкаська область

№ п/п Найменування памятки Датування Місцезнаходження Охоронний номер та номер у комплексі
Г о р о д и щ е н с ь к и й   р - н
3203 Михайлiвська церква
(мур.)
1844 р. м.Городище,
вул.1-го Травня
1713 0
Д р а б і в с ь к и й   р - н
3204 Петропавлiвська
церква (мур.)
1808 р. с.Мойсiвка 1714 0
З в е н и г о р о д с ь к и й   р - н
3205 Садиба кн.В.В.Голiциної
(змiш.)
18-19 ст. с.Козацьке 773 0
3206 Будинок управляючого
(дер.)
п.19 ст. с.Козацьке 773 1
3207 Дворовий будинок (мур.) п.19 ст. с.Козацьке 773 2
3208 Парк к.18 ст. с.Козацьке 773 3
З о л о т о н і с ь к и й   р - н
м.Золотоноша
3209 Красногiрський
Спасо-Преображенський монастир (мур.)
1767 р.-19 ст. хут.Бакалiвка 770 0
3210 Спасо-Преображенсь-
кий собор (мур.)
1767-1771 рр. хут.Бакалiвка 770 1
3211 Покровська церква (мур.) 19 ст. хут.Бакалiвка 770 2
3212 Келiї (мур.) п.20 ст. хут.Бакалiвка 770 3
3213 Троїцька церква (мур.) 1841 р. с.Гельмязiв 1715 0
3214 Троїцька церква (дер.) 1794 р. с.Драбiвцi 1716 0
3215 Миколаївська церква
(дер.)
к.18 ст. с.Драбiвцi 1717 0
К а м ' я н с ь к и й   р - н
м.Кам'янка
3216 Садиба Давидових к.18-п.19 ст.   775 0
3217 Головний будинок (змiш.) п.19 ст.   775 1
3218 Водяний млин (мур.) 1825 р.   775 2
3219 Грот (мур.) к.18 ст.   775 3
3220 Парк п.19 ст.   775 4
3221 Церква Успiння Богородицi (дер.)
1851 р. с.Жаботин 1718 0
3222 Церква Св.Олександри
(мур.)
1843 р. с.Лебедiвка 1719 0
К а н і в с ь к и й   р - н
3223 Собор Св.Георгiя (Успiн-ня Богородиці) (мур.) 1147 р. м.Канiв 774 0
3224 Комплекс Шевченкiвсько-го нацiонального
заповiдника (мур.)
1862-1939 рр. м.Канiв, Тарасова гора
68-Н 0
К а т е р и н о п і л ь с ь к и й   р - н
3225 Церква Св.Димитрiя (По-крова Богородицi) (дер.) 1773 р. смт.Єрки 1720 0
К о р с у н ь - Ш е в ч е н к і в с ь к и й   р - н
м.Корсунь-Шевченківський
3226 Садиба Лопухiних 1783-1787 рр. вул.Острiв Коцюбинського, 4
1721 0
3227 Палац (мур.) 1787 р. вул.Острiв
Коцюбинського, 4
1721 1
3228 Брама (мур.) 1780-i рр. вул.Острiв
Коцюбинського, 4
1721 2
3229 Флiгель (мур.) 1786 р. вул.Острiв
Коцюбинського, 4
1721 3
3230 Швейцарський будиночок (дер.)
1783 р. вул.Острiв
Коцюбинського, 4
1721 4
3231 Спасо-Преображенська
церква (дер.)
1738 р. с.Кiрове 1722 0
М а н ь к і в с ь к и й   р -н
3232 Садибний будинок (мур.) п.19 ст. с.Добра 1723 0
3233 Корчма (мур.) д.п.18 ст. с.Роги 1724 0
С м і л я н с ь к и й   р - н
м.Сміла
3234 Успенський костел (мур.) 1818 р. вул.Черкаська, 33 67-Н 0
Т а л ь н і в с ь к и й   р - н
м.Тальне
3235 Мисливський замок(мур.) 1896-1903 рр. вул.Радянська, 48 1725 0
У м а н с ь к и й   р - н
м.Умань
3236 Костел Успiння
Богородицi (мур.)
1826 р. вул.Коломенська, 2 771 0
3237 Парк "Софiївка" з ком-плексом водойм, парко-вих будiвель, cпоруд, скульптур
1796-1852 рр. вул.К.Маркса, 55 772 0
3238 Торговi ряди (мур.) 1838 р. вул.Радянська, 47 1712 0
3239 Троїцька церква (дер.) 1761 р. с.Пугачiвка 776 0
Х р и с т и н і в с ь к и й   р - н
3240 Парк та парковi споруди
18-20 ст. с.Синиця 1726 0
3241 Огорожа з в'їзною брамою (мур.)
п.19 ст. с.Синиця 1726 1
3242 Мiст (мур.) с.19 ст. с.Синиця 1726 2
3243 Будинок управителя (мур.)
п.19 ст. с.Синиця 1726 3
3244 Флiгель (мур.) 19 ст. с.Синиця 1726 4
3245 Парк та озеро з 4
островами
к.18 ст. с.Синиця 1726 5
Ч е р к а с ь к и й   р - н
3246 Церква Св.Миколи (дер.)

1789 р. c.Думанцi 1727 0
3247 Спасо-Преображенська
церква (мур.)
1840 р. с.Мошни 1728 0
Ч и г и р и н с ь к и й   р - н
м.Чигирин
3248 Замок Б.Хмельницького-
П.Дорошенка (мур.)
16-17 ст. Богданова Гора 69-Н 0
3249 Троїцька церква Мотро-нинського монастиря (мур.)
1804 р. с.Мельники 1729 0
3250 Iллiнська церква (мур.) 1653 р. с.Суботiв 777 0
Ш п о л я н с ь к и й   р - н
м.Шпола
3251 Садиба (мур.) с.19-п.20 ст. вул.Комiнтернiвсь-ка, 12 1730 0
3252 Палац (мур.) с.19 ст. вул.Комiнтернiвсь-ка, 12 1730 1
3253 Флiгель (мур.) п.20 ст. вул.Комiнтернiвсь-ка, 12 1730 2
3254 Парк 19 ст. вул.Комiнтернiвсь-ка, 12 1730 3
3255 Церква Покрова
Богородицi (мур.)
1829 р. с.Бурти 1731 0
3256 Спасо-Преображенська
церква (мур.)
1826 р. с.Лебедин 1732 0
3257 Дзвiниця Лебединського
Миколаївського
монастиря (мур.)
1833 р. с.Лебедин 1733 0
3258 Вознесенська церква
(мур.)
1818 р. с.Матусів 1734 0