Вересень 2009
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Погода
 
АРХІТЕКТУРА
Дослідження
Реставрація
Публіцистика
Архітектори
 
МИСТЕЦТВО
Дослідження
Публіцистика
Митці
 
ІСТОРІЯ
Дослідження
Публіцистика
Історичні постаті
Геральдика
 
ЗАКОНОДАВСТВО
Закони
Міжнародні документи
 Підзаконні акти
укази і розпорядження
Президента України
постанови Верховної
Ради України
постанови Кабінету
Міністрів України
акти Мінкультури
акти інших органів
 
КРАЄЗНАВСТВО
Заповідники
Регіони
 
РЕЄСТРИ
 реєстри / Державний реєстр національного культурного надбання


Чернiвецька область

№ п/п Найменування памятки Датування Місцезнаходження Охоронний номер та номер у комплексі
м.Чернівці
3259 Резиденцiя буковинських митрополитiв (мур.) 1863-1882 рр. вул.Коцюбинського, 2 778 0
3260 Корпус митрополита
(мур.)
1864-1876 рр. вул.Коцюбинського, 2 778 1
3261 Семiнарський корпус
(мур.)
1870 р. вул.Коцюбинського, 2 778 2
3262 Семiнарська церква (мур.) 1878 р. вул.Коцюбинського, 2 778 3
3263 Монастирський корпус (мур.) 1874 р. вул.Коцюбинського, 2 778 4
3264 Парк та парковi
споруди
1876-1878 рр. вул.Коцюбинського, 2 778 5
3265 Миколаївська церква
(дер.)
1607 р. вул.Сагайдачного, 87-а 779 0
3266 Успенська церква у
Количанцi (дер.)
1783 р. вул.Новоуспенська, 2 781 0
3267 Церква Рiздва Богород-ицi у Горечi (мур.) 1767 р. вул.Троянiвська, 1 782 1
3268 Дзвiниця церкви Рiздва Богородицi у Горечi (дер.)
1767 р. вул.Троянiвська, 1 782 2
3269 Спиридонiвська церква (дер.)
1715 р. вул.Тольяттi, 8 804 1
3270 Дзвiниця Спиридонiв-ської церкви (дер.) 1773 р. вул.Тольяттi, 8 804 2
3271 Вознесенська церква
(дер.)
к.17 ст. вул.Бориспiльська, 13 1735 1
3272 Дзвiниця Вознесенсь-кої церкви (дер.) к.17 ст. вул.Бориспiльська, 13 1735 2
3273 Вiрменська церква (мур.) 1869-1875 рр. вул.Українська, 30 1736 0
3274 Мiський театр (мур.) 1905 р. пл.Театральна, 1 1737 0
3275 Ратуша (мур.) 1847 р. пл.Центральна, 1 1738 0
3276 Адмiнiстративний
будинок (мур.)
1901 р. пл.Центральна, 10 1739 0
3277 Палац юстицiї (мур.) 1906 р. вул.Радянська, 1 1740 0
3278 Комплекс Центральної
площi (мур.)
19-20 ст. пл.Центральна, 2,3,
4,5,6,7,8,9
70-Н 0
3279 Комплекс Театральної
площi (мур.)
19-20 ст. пл.Центральна, 2,3,
4,5,6,7,8,9
71-Н 0
3280 Будинок крайового
уряду Буковини (мур.)
1871-1873 рр. вул.О.Поповича, 2 72-Н 0
3281 Комплекс Герренгассе
(мур.)
19-20 ст. вул.О.Кобилянської, 1-57, 4-44
73-Н 0
3282 Комплекс Гауптштрассе (мур.)
19-20 ст. вул.Головна, 4-58,
1-79
74-Н 0
3283 Комплекс Чернiвець-кого музею народної
архiтектури та побуту (мур.)
17-20 ст. вул.Московської
Олiмпiади
75-Н 0
В и ж н и ц ь к и й   р - н
3284 Церква Iоанна
Сучавського (дер.)
1792 р. с.Виженка 783 1
3285 Дзвiниця церкви
Iоанна Сучавського
(дер.)
19 ст. с.Виженка 783 2
3286 Миколаївська церква
(дер.)
1783 р. с.Волока 1741 0
Г е р ц а ї в с ь к и й   р - н
3287 Спиридонiвська
церква (мур.)
1807 р. м.Герца 787 0
3288 Церква Рiздва
Богородицi (мур.)
1646 р. c.Байраки 788 1
3289 Дзвiниця церкви Рiздва Богородицi (мур.) 1646 р. c.Байраки 788 2
3290 Дмитрiвська церква
(дер.)
18 ст. с.Букiвка 1744 0
3291 Успенська церква (мур.) 1794 р. c.Велика Буда 789 0
3292 Благовiщенська церква (мур.)
1772 р. c.Круп'янське 790 1
3293 Дзвiниця Благовiщен-ської церкви (мур.) 1772 р. c.Круп'янське 790 2
3294 Дмитрiвська церква
(дер.)
1757 р. c.Луковиця 791 1
3295 Дзвiниця Дмитрiвської церкви (мур.) 1757 р. c.Луковиця 791 2
3296 Всiхсвятська церква (мур.)
1818 р. c.Мала Буда 792 0
3297 Успенська церква (мур.) 18 ст. с.Могилiвка 1746 0
3298 Хрестовоздвиженська
церква (дер.)
1561 р. c.Пiдвальне 793 0
3299 Михайлiвська церква
(дер.)
1663 р. с.Петрашiвка 1747 0
3300 Дмитрiвська церква (мур.) 1811 р. с.Тернавка 1748 0
3301 Архангельська церква (дер.) 1796 р. с.Цурінь 1750 0
Г л и б о ц ь к и й   р - н
3302 Козьмодем'янiвська
церква (змiш.)
18 ст. с.Бiла Криниця 1742 0
3303 Успенський собор
старообрядцiв (мур.)
1900-1908 рр. с.Бiла Криниця 1743 0
3304 Хрестовоздвиженська
церква (дер.)
1790 р. с.Верхнi Синiвцi 1745 0
3305 Миколаївська церква (дер.) 1618 р. c.Поляна 794 1
3306 Дзвiниця Миколаївської
церкви (дер.)
1618 р. c.Поляна 794 2
3307 Успенська церква (мур.) 1718 р. с.Турятка 1749 0
З а с т а в н і в с ь к и й   р - н
3308 Церква Рiздва
Богородицi (мур.)
1835 р. с.Василiв 1751 0
3309 Успенська церква (дер.)
1794 р. с.Веренчанка 1752 0
3310 Палац Зота (мур.) 1809 р. с.Вiкно 1753 0
3311 Iоанiвська церква (мур.) 1826 р. с.Вiкно 1754 0
3312 Церква Рiздва
Богородицi (мур.)
1797 р. c.Звенячин 799 0
3313 Успенська церква (дер.)
1779 р. c.Кулiвцi 798 1
3314 Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
1779 р. c.Кулiвцi 798 2
3315 Покровська церква (мур.) 1791 р. с.Репужинцi 1755 1
3316 Дзвiниця Покровської
церкви (мур.)
1791 р. с.Репужинцi 1755 2
3317 Iванiвська церква (мур.) 1765 р. c.Хрещатик 802 1
3318 Дзвiниця Iванiвської
церкви з каплицею (мур.)
17 ст. c.Хрещатик 802 2
К і ц м а н с ь к и й   р - н
3319 Миколаївська церква
(дер.)
1786 р. c.Берегомет 795 1
3320 Дзвiниця Миколаївсь-
кої церкви (дер.)
18 ст. c.Берегомет 795 2
3321 Успенська церква (дер.)
1778 р. c.Валява 796 1
3322 Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
19 ст. c.Валява 796 2
3323 Успенська церква (мур.)
1786 р. с.Глиниця 1756 0
3324 Успенська церква (дер.)
к.17 ст. c.Дубiвцi 797 1
3325 Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
18 ст. c.Дубiвцi 797 2
3326 Церква Рiздва Богородицi (дер.)
1794 р. с.Iванкiвцi 1757 0
3327 Вознесенська церква
(мур.)
1453-1455 рр. cмт.Лужани 800 1
3328 Дзвiниця Вознесенсь-
кої церкви (дер.)
19 ст. смт.Лужани 800 2
3329 Миколаївська церква
(дер.)
1794 р. с.Нижнi Станiвцi 808 1
3330 Дзвiниця Миколаївської церкви (дер.) 18 ст. с.Нижнi Станiвцi 808 2
3331 Успенська церква (дер.) 1850 р. с.Оршiвцi 1758 1
3332 Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
19 ст. с.Оршiвцi 1758 2
3333 Костянтинiвська церква (дер.)
1779 р. c.Ошихлiби 801 1
3334 Дзвiниця Костянтинi-
вської церкви (дер.)
18 ст. c.Ошихлiби 801 2
3335 Церква Рiздва (мур.) 1812 р. с.Шипинцi 1759 0
Н о в о с е л и ц ь к и й  р - н
3336 Троїцька церква (мур.) 1818 р. с.Магала 805 0
3337 Комплекс Iллiнської
церкви (мур.)
1560 р. с.Топорiвцi 806 0
3338 Iллiнська церква (мур.) 1560 р. с.Топорiвцi 806 1
3339 Дзвiниця (мур.) 1560 р. с.Топорiвцi 806 2
3340 Огорожа (мур.) 1560 р. с.Топорiвцi 806 3
П у т и л ь с ь к и й   р - н
смт.Путила
3341 Миколаївська церква
(дер.)
1885 р.   1760 0
3342 Дмитрiвська церква (дер.) 1871 р. с.Дихтинець 1761 0
3343 Успенська церква
(дер.)
1846 р. с.Розтоки 1762 1
3344 Дзвiниця Успенської
церкви (дер.)
19 ст. с.Розтоки 1762 2
3345 Василiвська церква (дер.) 1790 р. с.Конятин 784 1
3346 Дзвiниця Василiвської
церкви (дер.)
18 ст. с.Конятин 784 2
3347 Церква Рiздва
Богородицi (дер.)
1630 р. с.Селятин 785 1
3348 Дзвiниця церкви Рiздва Богородицi (дер.) 18 ст. с.Селятин 785 2
3349 Церква Параскеви (дер.) 1881 р. с.Усть-Путила 786 1
3350 Дзвiниця церкви
Параскеви (дер.)
19 ст. с.Усть-Путила 786 2
3351 Iллiнська церква (дер.) 1898 р. с.Шепіт 1763 1
3352 Дзвiниця Iллiнської
церкви (дер.)
к.19 ст. с.Шепіт 1763 2
С о к и р я н с ь к и й   р - н
3353 Дмитрiвська церква (дер.) 1794 р. с.Бiлоусiвка 1764 1
3354 Дзвiниця Дмитрiвської церкви (дер.) к.19 ст. с.Бiлоусiвка 1764 2
С т о р о ж и н е ц ь к и й   р - н
3355 Михайлiвська церква (дер.) 1806 р. с.Стара Жадова 809 0
Х о т и н с ь к и й   р - н
м.Хотин
3356 Комплекс споруд
фортецi (мур.)
13-19 ст.   803 0
3357 В'їзна башта замку (мур.) 13-16 ст.   803 1
3358 Пiвденно-захiдна
башта замку (мур.)
13-16 ст.   803 2
3359 Комендантська башта
замку (мур.)
13-16 ст.   803 3
3360 Пiвнiчна башта замку (мур.) 13-16 ст.   803 4
3361 Палац коменданта (мур.) 13-16 ст.   803 5
3362 Замкова церква (мур.) 13-16 ст.   803 6
3363 Подiльська брама (мур.) 18 ст.   803 7
3364 Бендерська брама (мур.) 18 ст.   803 8
3365 Ясська брама (мур.) 18 ст.   803 9
3366 Руська брама (мур.) 18 ст.   803 10
3367 Кам'янецька брама (мур.) 18 ст.   803 11
3368 Бастiони з валами (зміш.) 18 ст.   803 12
3369 Гарнiзоннi майстернi (мур.) 18 ст.   803 13
3370 Церква Олександра
Невського (мур.)
1835 р.   803 14