Грудень 2008
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

  Погода
 
ІНСТИТУТ
   Діяльність
   Вчена рада
   Видання інституту
   Участь у конференціях
 
ЗАКОНОДАВСТВО
   Закони
     Підзаконні акти:
 
укази і розпорядження Президента України
постанови Верховної Ради України
постанови Кабінету Міністрів України
акти Мінкультури
акти Державної служби
акти інших органів
   Міжнародні документи
   Проекти нормативних актів
 
   ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ
 
   РЕЄСТРИ
 
   ЗАПОВІДНИКИ
 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА:
   Археологія
   Історія
   Монументальне мистецтво
   Архітектура та
   містобудування
   Садово-паркове
   мистецтво
   Ландшафтні
   Наука і техніка
   Краєнавство
 
   ПЕРСОНАЛІЇ
 реєстри / Державний реєстр національного культурного надбання


Чернiгiвська область

№ п/п Найменування памятки Датування Місцезнаходження Охоронний номер та номер у комплексі
м.Чернігів
3371 Спасо-Преображенський
собор (мур.)
1036 р. Вал 811 0
3372 Борисоглiбський собор (мур.)
1120-1123 рр. Вал 812 0
3373 Колегiум (мур.) к.16 ст.-1702 р. вул.К.Маркса, 1 813 0
3374 Будинок полкової канцелярiї (мур.)
к.17 ст.
Вал 814 0
3375 П'ятницька церква (мур.) к.12 ст. вул.Свердлова, 3 815 0
3376 Катерининська церква
(мур.)
1715 р. вул.Ленiна, 6-а 816 0
3377 Єлецький монастир (мур.)
11-17 ст. вул.Пролетарська, 1 817 0
3378 Успенський собор (мур.) 12-17 ст. вул.Пролетарська, 1 817 1
3379 Дзвiниця (мур.) к.17 ст. вул.Пролетарська, 1 817 2
3380 Пiвнiчнi келiї (мур.) 16-17 ст. вул.Пролетарська, 1 817 3
3381 Схiднi келiї (мур.) 17 ст. вул.Пролетарська, 1 817 4
3382 Пiвденно-захiднi келiї (мур.)
17 ст. вул.Пролетарська, 1 817 5
3383 Мури та брами (мур.) 17 ст. вул.Пролетарська, 1 817 6
3384 Будинок Феодосiя (дер.) 1688 р. вул.Пролетарська, 1 1766 7
3385 Комплекс споруд Iллiн-ського монастиря (мур.) 11-18 ст. вул.Г.Успенського, 33 818 0
3386 Iллiнська церква (мур.) 1069 р. вул.Г.Успенського, 33 818 1
3387 Дзвiниця (змiш.) 1910 р. вул.Г.Успенського, 33 818 2
3388 Печери, пiдземнi церкви та iншi пiдземнi споруди (мур.)
11-18 ст. вул.Г.Успенського, 33 818 3
3389 Комплекс споруд Троїць-кого монастиря (мур.) 17-18 ст. вул.Толстого, 92-Е 819 0
3390 Троїцький собор (мур.) 1679-1695 рр. вул.Толстого, 92-Е 819 1
3391 Дзвiниця (мур.) 1774-1775 рр. вул.Толстого, 92-Е 819 2
3392 Введенська церква (мур.) 1677 р. вул.Толстого, 92-Е 819 3
3393 Пiвнiчно-схiднi келiї та пекарня (мур.) 1670-i рр.-
1780-i рр.
вул.Толстого, 92-Е 819 4
3394 Пiвденнi келiї (мур.) с.18 ст. вул.Толстого, 92-Е 819 5
3395 Пiвденно-захiднi келiї (мур.)
70-i рр.18 ст. вул.Толстого, 92-Е 819 6
3396 Будинок архiєрея (мур.) 1750 р. вул.Толстого, 92-Е 819 7
3397 Iллiнська брама (мур.)
п.18 ст. вул.Толстого, 92-Е 819 8
3398 Мури з брамами та
баштами (мур.)
к.17-с.18 ст. вул.Толстого, 92-Е 819 9
3399 Будинок губернатора
(мур.)
1821 р. вул.Горького, 4 820 0
3400 Будинок архiєпископа
(мур.)
1780 р. вул.Фрунзе, 2 821 0
3401 Воскресенська церква
(мур.)
1772-1799 рр. вул.Комсомольська, 36 822 1
3402 Дзвiниця Воскресенської
церкви (мур.)
1772-1799 рр. вул.Комсомольська, 36 822 2
Б а х м а ц ь к и й   р - н
3403 Палац К.Розумовсського (мур.)
1799-1803 рр. смт.Батурин, вул.Набережна, 1
837 0
3404 Воскресенська церква
(мур.)
1803 р. смт.Батурин 838 0
3405 Будинок Кочубея (мур.) 17-19 ст. смт.Батурин, вул.Ленiна, 70
1770 0
3406 Крупицько-Батурин-ський монастир (мур.)
17-19 ст. с.Осiч 841 0
3407 Дзвiниця (мур.) 1825 р. с.Осiч 841 1
3408 Спасо-Преображенська
трапезна церква (мур.)
1803-1858 рр. с.Осiч 841 2
3409 Корпус келiй (мур.) п.19 ст. с.Осiч 841 3
3410 Садиба Кочубея (мур.) 18-19 ст. с.Тиниця, вул.Матросова, 3
1771 0
3411 Будинок Кочубея (мур.)
к.18 ст. с.Тиниця, вул.Матросова, 3
1771 1
3412 Парк к.18 ст. с.Тиниця, вул.Матросова, 3
1771 2
3413 Скарбниця (мур.) к.18 ст. с.Тиниця, вул.Матросова, 3
1772 3
Б о р з н я н с ь к и й   р - н
3414 Троїцька церква (мур.) 1800 р. с.Новi Млини 79-Н 0
Г о р о д н я н с ь к и й   р- н
3415 Михайлiвська церква (мур.)
1742 р. с.Великий Листвен 1773 0
І ч н я н с ь к и й   р - н
3416 Комплек споруд садиби "Качанiвка"
18-19 ст. с-ще Качанiвка 842 0
3417 Палац (мур.) 1770 р. с-ще Качанiвка 842 1
3418 Флiгель пiвнiчний (мур.) 1770-1824 рр. с-ще Качанiвка 842 2
3419 Флiгель пiвденний (мур.) 1770-1824 рр. с-ще Качанiвка 842 3
3420 Вежа (мур.) 1866 р. с-ще Качанiвка 842 4
3421 Служби (мур.) 1830-i рр. с-ще Качанiвка 842 5
3422 Служби (мур.) 1830-i рр. с-ще Качанiвка 842 6
3423 Павiльйон Глiнки (мур.) 1830-i рр. с-ще Качанiвка 842 7
3424 Георгiївська церква (мур.) 1828 р. с-ще Качанiвка 842 8
3425 Господарська будiвля (мур.)
к.19 ст. с-ще Качанiвка 842 9
3426 Парк 18-19 ст. с-ще Качанiвка 842 10
3427 Дендропарк 1834-1864 рр. с. Тростянець 861 0
К о з е л е ц ь к и й   р - н
смт.Козелець
3428 Собор Рiздва Богородицi (мур.)
1752-1766 рр. вул.Даневича, 1 843 1
3429 Дзвiниця собору Рiздва Богородицi (мур.)
1766-1770 рр. вул.Даневича, 1 843 2
3430 Будинок полкової канцелярiї (мур.)
1740-1760 рр.   844 0
3431 Миколаївська церква
(мур.)
1784 р. вул.Журавльова, 2-а 845 0
3432 Садиба "Покорщина" с.18 ст. вул.Свердлова, 41 846 0
3433 Головний будинок (дер.) с.18 ст. вул.Свердлова, 41 846 1
3434 Кам'яниця (мур.) с.18 ст. вул.Свердлова, 41 846 2
3435 Флiгель (дер.) с.18 ст. вул.Свердлова, 41 1775 3
3436 Вознесенська церква
(мур.)
1866-1874 рр. вул.Комсомольська 1774 0
3437 Георгiївська церква (мур.) 1770 р. с.Данiвка 848 0
3438 Трьохсвятительська
церква (мур.)
1755 р. с.Лемешi 847 0
3439 Комплекс Михайлiвської
церкви (мур.)
1782-1790 рр. с.Петрiвське 1776 0
3440 Михайлiвська церква
(мур.)
1782-1790 рр. с.Петрiвське 1776 1
3441 Дзвiниця (мур.) 1782-1790 рр. с.Петрiвське 1776 2
3442 Огорожа з вежами (мур.) 1782-1790 рр. с.Петрiвське 1776 3
3443 Юр'їва божниця (мур.) 12 ст. с.Старогородка (м.Остер) 849 0
К о р о п с ь к и й   р - н
смт.Короп
3444 Вознесенська церква
(мур.)
1764 р.   839 0
3445 Iллiнська церква (мур.) 18 ст.   840 0
3446 Палац О.Румянцева-
Задунайського (мур.)
1787 р. с.Вишеньки 856 0
3447 Успенська церква (мур.) 1787 р. с.Вишеньки 857 0
3448 Церква Рiздва Богородицi (мур.)
1801 р. с.Оболоння 1777 0
3449 Преображенська церква (мур.)
1825 р. с.Райгородок 1778 0
К о р ю к і в с ь к и й   р - н
3450 Покровська церква (мур.) 1911-1913 рр. с.Жукля 80-Н 0
М е н с ь к и й   р - н
3451 Троїцька церква (мур.) 1839 р. с.Бiгач 1779 0
3452 Успенська церква (дер.) 1765 р. с.Волоскiвцi 1780 0
3453 Миколаївська церква
(дер.)
1763 р. с.Городище 1781 0
3454 Домницький монастир
Рiздва Богородицi (мур.)
1800-1806 рр. с.Домниця 76-Н 0
3455 Собор Рiздва Богородицi (мур.)
1800-1806 рр. с.Домниця 76-Н 1
3456 Трапезна церква Парас-кеви П'ятницi (мур.) 1800-1806 рр. с.Домниця 76-Н 2
3457 Дзвiниця (мур.) 1800-1806 рр. с.Домниця 76-Н 3
3458 Покровська церква (дер.) 1896 р. с.Дягова 1782 0
3459 Покровська церква (дер.) 1760-i рр. с.Синявка 1783 0
3460 Троїцька церква (дер.) 1763 р. с.Степанiвка 77-Н 0
3461 Андрiївська церква (мур.) 1782 р. с.Стольне 1784 0
Н і ж и н с ь к и й   р - н
м.Ніжин
3462 Миколаївський собор
(мур.)
1658 р. вул.Батюка, 16 823 0
3463 Введенський
монастир (мур.)
18-19 ст. вул.Авдiївська, 46 824 0
3464 Введенський собор (мур.) 1778 р. вул.Авдiївська, 46 824 1
3465 Дзвiниця (мур.) п.19 ст. вул.Авдiївська, 46 824 2
3466 Корпус келiй (мур.) с.19 ст. вул.Авдiївська, 46 824 3
3467 Комплекс Нiжинського
лiцею (мур.)
19 ст. вул.Кропив'янського, 2 825 0
3468 Лiцей (мур.) 1805-1817 рр. вул.Кропив'янського, 2 825 1
3469 Будинок служб (мур.) 1806-1826 рр. вул.Кропив'янського, 2 825 2
3470 Каретник (мур.) 1806-1826 рр. вул.Кропив'янського, 2 825 3
3471 Стайня (мур.) 1806-1826 рр. вул.Кропив'янського, 2 825 4
3472 Житловий флiгель (мур.) 1806-1826 рр. вул.Кропив'янського, 2 825 5
3473 Грецька Всiхсвятська
церква (мур.)
1780-i рр. вул.Гребiнки, 19 826 0
3474 Грецька Михайлiвська
церква (мур.)
1714-1731 рр. вул.Гребiнки, 19 827 0
3475 Троїцька церква (мур.) 1733 р. вул.Гребiнки, 19 828 0
3476 Покровська церква (мур.) 1757-1765 рр. вул.Подвойського,23 829 0
3477 Благовiщенський монастир (мур.)
18-19 ст. вул.С.Яворського,14 830 0
3478 Благовiщенський собор (мур.)
1716 р. вул.С.Яворського,14 830 1
3479 Петропавлiвська церква з дзвiницею (мур.) п.19 ст. вул.С.Яворського,14 830 2
3480 Корпус iгумена з трапезною (мур.)
1817 р. вул.С.Яворського,14 830 3
3481 Корпус келiй (мур.) 1790 р. вул.С.Яворського,14 830 4
3482 Лавки (мур.) п.19 ст. вул.С.Яворського,14 830 5
3483 Церква Iоанна Богослова (мур.)
1752 р. вул.Гоголя, 4 831 0
3484 Будинок грецького
магiстрату (мур.)
1785 р. вул.Гребiнки, 21 832 0
3485 Миколаївська церква
(мур.)
1743 р. вул.Подвойсько-
го, 23-д
1767 0
3486 Преображенська церква (мур.)
1757 р. вул.Московська, 14 1768 0
3487 Житловий будинок (мур.) к.18 ст. вул.Студентська, 2 1769 0
3488 Михайлiвська церква (мур.)
1805-1835 рр. с.Безуглiвка 1785 0
Н о в г о р о д - С і в е р с ь к и й   р - н
м.Новгород-Сіверський
3489 Спасо-Преображенський
монастир
14-19 ст. вул.Пушкiна, 1 850 0
3490 Спасо-Преображенський собор (мур.)
1796-1806 рр. вул.Пушкiна, 1 850 1
3491 Надбрамна дзвiниця мур.)
16-19 ст. вул.Пушкiна, 1 850 2
3492 Палатний корпус з Петро-павлiвською церквою (мур.)
16-17 ст. вул.Пушкiна, 1 850 3
3493 Покої настоятеля з Iллiн-ською церквою (мур.) 16-18 ст. вул.Пушкiна, 1 850 4
3494 Келiї (мур.) 17 ст. вул.Пушкiна, 1 850 5
3495 Бурса (мур.) 1657-1667 рр. вул.Пушкiна, 1 850 6
3496 Мури та башти (мур.) 1699 р. вул.Пушкiна, 1 850 7
3497 Микiльська церква (дер.) 1720 р. вул.Коротченка, 18 851 0
3498 Успенський собор (мур.) 1671-1715 рр. вул.Р.Люксембург, 3 852 0
3499 Трiумфальна брама мур.) 1786 р. вул.К.Маркса, 34 853 0
3500 Торговi ряди (мур.) п.19 ст. вул.50-рiччя Жовтня, 2, 4 854 0
3501 Схiдний корпус торгових рядiв (мур.)
п.19 ст. вул.50-рiччя Жовтня, 2
854 1
3502 Захiдний корпус торгових рядiв (мур.)
п.19 ст. вул.50-рiччя Жовтня, 4
854 2
3503 Торговi склади (мур.) п.19 ст. вул.50-рiччя Жовтня, 5 855 0
3504 Покровська церква (мур.) 1710 р. с.Дiгтярiвка 78-Н 0
П р и л у ц ь к и й  р - н
м.Прилуки
3505 Спасо-Преображенський собор (мур.)
1705-1720 рр. вул.Шевченка, 1 833 0
3506 Полкова скарбниця (мур.) 1708 р. вул.Орджонiкiдзе, 25-а 834 0
3507 Миколаївська церква (мур.)
1720 р. вул.Орджонiкiдзе,16 835 0
3508 Церква Рiздва Богородицi (мур.)
1806 р. вул.Орджонiкiдзе,16 836 0
3509 Густинський монастир 1614-1844 рр. с.Густиня 859 0
3510 Троїцький собор (мур.) 1672 р. с.Густиня 859 1
3511 Петропавлiвська над-брамна церква (мур.) 1693-1708 рр. с.Густиня 859 2
3512 Воскресенська трапезна церква (мур.)
1695-1844 рр. с.Густиня 859 3
3513 Надбрамна Миколаївська
церква-дзвiниця (мур.)
1693-1708 рр. с.Густиня 859 4
3514 Корпус настоятеля (мур.) 1719 р. с.Густиня 859 5
3515 Готель (мур.) 1843 р. с.Густиня 859 6
3516 Мури та брами (мур.) 17-19 ст. с.Густиня 859 7
3517 Михайлiвська церква
(мур.)
18 ст. с.Густиня 1786 0
3518 Преображенська церква (мур.) 1814 р. с.Яблунiвка 1787 1
3519 Дзвiниця Преображен-ської церкви (мур.) 1814 р. с.Яблунiвка 1787 2
Р і п к и н с ь к и й   р - н
3520 Кам'яниця Полуботка
(мур.)
п.18 ст. смт.Любеч 862 0
3521 Спасо-Преображенська
церква (мур.)
1811-1817 рр. смт.Любеч 1788 0
3522 Церква Рiздва Богородицi з дзвiницею (мур.) 1786 ст. с.Суличiвка 81-Н 0
С р і б н я н с ь к и й   р - н
3523 Садибний будинок (мур.) 1825-1832 рр. смт.Дiгтярi 858 0
3524 Садиба Галаганiв (дер.) 1825-1831 рр. с.Сокиринцi 860 0
3525 Палац (мур.) 1825-1831 рр. с.Сокиринцi 860 1
3526 Мури та брама (мур.) 1825-1831 рр. с.Сокиринцi 860 2
3527 Стайня (мур.) 1830-i рр. с.Сокиринцi 860 3
3528 Альтанка (мур.) 1829 р. с.Сокиринцi 860 4
3529 Пiвденний флiгель (мур.) 1825-1831 рр. с.Сокиринцi 860 5
3530 Пiвнiчний флiгель (мур.) 1825-1831 рр. с.Сокиринцi 860 6
3531 Оранжерея (мур.) 1830-i рр. с.Сокиринцi 860 7
3532 Мiсток (мур.) с.19 ст. с.Сокиринцi 860 8
3533 Парк 1825-1835 рр. с.Сокиринцi 860 9
Ч е р н і г і в с ь к и й   р - н
3534 Садиба Лизогуба 17-19 ст. смт.Седнiв 863 0
3535 Кам'яниця (мур.) 1690 р. смт.Седнiв 863 1
3536 Альтанка (мур.) п.19 ст. смт.Седнiв 863 2
3537 Парк п.19 ст. смт.Седнiв 863 3
3538 Воскресенська (Рiздва Богородицi) церква (мур.) 1690 р. смт.Седнiв 864 0
3539 Георгiївська церква (дер.) 17 ст.,1747 р. смт.Седнiв 1789 0
3540 Троїцька церква (дер.) 1646 р. с.Новий Бiлоус 1790 1
3541 Дзвiниця Троїцької церкви (дер.)
1739 р. с.Новий Бiлоус 1790 2