Аспекти зміни юридичної особи

Існує дві можливі форми припинення юридичної особи. Перша – форма повної ліквідації або друга – форма правонаступництва (ст. 104 ЦК). Юридична особа є ліквідованою тоді, коли запис про її ліквідацію внесений до Єдиного державного реєстру.

Раніше було спростовано термін «реорганізація», його змінили на «правонаступництво». Такий спосіб означає передання всіх своїх прав та обов’язків, а також майна, однією юридичною особою стороннім юридичним особам – які таким чином стають правонаступникам. Тому припинення юридичної особи слід розглядати, як перехід до іншої форми статусу юридичної особи, так відбувається при: поділу, злитті або приєднанні.

У випадку злиття двох або більше юридичних осіб, то їх діяльність припиняється, а замість них виникає нова юридична особа, наділена всіма правами та обов’язками останніх.

При розділі на базі однієї юридичної особи, яка діяльність свою припиняє, можливе створення двох чи більше юридичних осіб. Вся власність юридичної особи поділяється на підставі балансу (роздільного акту). Тоді відповідні права й обов’язки та відповідні частини майна юридичної особи, що діяльність свою припиняє, перемежовують до утворених юридичних осіб.

У разі необхідності приєднання однієї чи декількох юридичних осіб до сторонньої юридичної особи всі загальні права й обов’язки переходять до останньої. Разом з цим припиняється діяльність всіх колишніх юридичних осіб і виникає нова юридична особа.

Необхідно зазначити, що зазвичай перетворенням юридичної особи тягне за собою зміну її організаційно-правової форми. При перетворенні уся власність, всі права та обов’язки попередньої юридичної особи переходить до нової юридичної особи.

Комментарии закрыты

Новость часа

Новейшие технологи способны проникать в любые локации, даже самые отдаленные. Все бы хорошо, если бы не сидячий образ жизни, который стал действительно актуальной проблемой. На информационном портале о здоровье предоставлены специальные диеты и упражнения тех, кто постоянно работает за компьютером.